УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 09/14/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 
     

Добредојдовте на интернет страницата на Институтот за географија !!!

    Институтот за географија е најстара високошколска установа во Република Македонија од областа на географијата. Високостручниот потенцијал, богатото искуство од над 80 години, одличната просторна и техничка опременост, овозможуваат студирање по најсовремени светски стандарди. Освен додипломски студии, на Институтот се организираат магистерски и докторски студии, со што целосно е заокружен наставниот процес до највисоко ниво.

Покрај стекнатото реноме, Институтот за географија и понатаму се труди да ја развива и продлабочува наставно-научната работа, да дава нови сознанија за одредени географски процеси и појави во државата и пошироко, а сето тоа вешто и софистицирано да го пренесува на новите генерации студенти.

Раководител на Институтот за географија: Проф. д-р Ристо Мијалов

 

најнови известувања за студентите по наставници и соработници!!!

Важни известувања!!!

НОВО - NEW:

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ ПОДРАЧЈА
: 12-15. Септември 2013

SCIENTIFIC SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE HILLY- MOUNTAIN AREAS
: 12-15 September 2013

објавено:  
14.09.2014 Оглас за ангажман на студенти во АД Македонски Телеком НОВО!
13.02.2014 Распоред на часови за вонредни студенти за летниот семестар (2014 год.)
28.03.2013 Нов број на списанието Географски разгледи (46 / 2012) - електронска верзија
   
01.11.2011

Список на литература за предметите од првиот циклус на Институтот за географија

 

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk