РЕЗУЛТАТИ ОД НАТПРЕВАРОТ ПО ГЕОГРАФИЈА ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН
Скопје, 9.04.2016 година

Основни училишта
Средно гимназиско образование
Средно стручно образование

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ред. бр.

Име и презиме

училиште

ментор

бодови

1

Ана Крстевска

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

99

2

Оливер Куновски

Петар Поп Арсов

Маргарита Богоевска

98

3

Ангела Блажевска

Гоце Делчев

Сузана Божинова

98

4

Теофора Поповиќ

Јан Амос Коменски

Сузана Јакимовска

98

5

Бисера Каевска

Живко Брајковски

Саниа Качар

96

6

Кристина Конева

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

95

7

Мартина Петковска

Ацо Шопов

Виолета

93

8

Ема Христовска

Вера Јоциќ

Драган Димитровски

93

9

Андреј Николиќ

Јан Амос Коменски

Сузана Јакимовска

93

10

Марија Николовска

Крсте Мисирков

Анета Чаковска

93

11

Марија Спасовска

Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

92

12

Бојана Николоска

Мирче Ацев

Сунчица Стојановиќ

92

13

Лука Грашкоски

Христијан Тодоровски Карпош

Билјана Гичевски

92

14

Ивона Ангеловска

Гоце Делчев

Сузана Цимевска

91

15

Даут Галапчев

Ј. А. Коменски

Сузана Јакимовска

90

16

Ангела Трајановска

Живко Брајковски

Санија Качар

89,5

17

Ива Фришчиќ

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

89

 

18

Марко Гиоргио Делисо

Јахија Кемал

Јована Димовска

89

19

Мартин Димитровски

Христијан Тодоровски Карпош

Билјана Гичевски

89

20

Ивона Трајковска

Св. Климент Охридски

Снежана Зафировска

88

21

Миа Младеновска

Мирче Ацев

 

88

22

Ангел Цветковски

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

88

23

Магдалена Јакимовска

Гоце Делчев

Сузана Цимевска

88

24

Јована Панова

Димо Хаџи Димов

Михаела Ѓорѓиоска

87

25

Бојана Пантовска

Крум Тошев

Анета Серафимова Николовска

87

26

Андријана Јовевска

Гоце Делчев

Сузана Цимевска

86

27

Нино Станојчиќ

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

86

28

Луна Јанчевска

Христијан Тодоровски Карпош

Билјана Гичевски

86

29

Дејан Ристовски

Вера Јоциќ

Драган Димитревски

85

30

Мелиса Мулиќ

Панајот Гиновски

Виолета Тодоровска

83

31

Дамјан Петрески

Дане Крапчев

Марина Грамова

83

32

Симона Николовска

Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски

Сузана Ристеска

82,5

33

Ивона Стојанова

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

82

34

Никола Николовска

Лазо Трповски

Мими Патраклиева

81

35

Анисија Ристовска

Братство

Елена Панова Наумовска

79

36

Марио Благоевски

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

79

37

Сара Спасова

Крум Тошев

Анета Серафимовски

79

38

Нина Мирковиќ

Лазо Трповски

Мими Патраклиева

78

39

Јована Димовска

Мирче Ацев

Сунчица Стојановиќ

78

40

Евгенија Трајковска

Владо Тасев

Весна Киприновска

77

41

Моника Марковска

Стив Наумов

Милена

77

42

Борче Бојковски

Браќа Миладиновци

Дарко Петковски

75

43

Анастасија Ливринска

Јоаким Крчовски

Менка Атанасовска

75

44

Бојана Здравсковска

Димитар Поп Ѓоргиев Беровски

Сузана Ристевска

75

45

Нина Симоновиќ

Ѓорѓија Пулевски

Виолета

74,5

46

Филип Арсовски

Његош

Стефче

74

47

Тамара Павловиќ

Круме Кепевски

Кице Гелмановски

73

48

Наташа Огнановска

Круме Кепевски

Кице Гелмановски

73

49

Ивана Михајловска

Јоаким Крчовски

Менка Атанасовска

73

50

Ева Маленкова

Кузман Јосифоски Питу

Наумка Тунтевска

73

51

Анастасија Апостоловска

Кирил И Методиј

Тоде Јовановски

73

52

Ана Софеска

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

72

53

Клементина Аврамовиќ

Дане Крапчев

Марина Грамова

72

54

Ема Трајковска

Крсте Мисирков

Анета Чаковска

72

55

Блерта Хоџа

Братство

Исмет Кадриу

71

56

Мартин Дончев

Кирил Пејчиновиќ

Лилјана Николиќ

71

57

Неда Јоновска

Живко Брајковски

Санија Качар

70,5

58

Елена Штерјова

Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

70

59

Наталија Мартиновска

Кирил И Методиј

Тоде Јовановски

68

60

Михаела Стефковска

Круме Кепевски

Кице Гелмановски

67

61

Марија Џајковска

Ацо Шопов

Виолета Тодоровска

67

62

Ема Гошевска

Димитар Македонски

Сузана Кузманоска

67

63

Александар Ступар

Братство

Елена Наумовска

65

64

Бојан Василевски

Стив Наумов

Милена Маневска

65

65

Дарко Кондев

Јоаким Крчовски

Менка Атанасовска

64

66

Тијана Новковска

Димитар Поп Ѓеорѓиев Беровски

 

61

67

Никола Симоновски

Владо Тасевски

Весна Киприновска

60

68

Теодора Вуковиќ

Ѓорѓија Пулевски

Виолета

60

69

Бранкица Митевска

Његош

Стефче Здравковски

60

70

Ивона Стефановска

Стив Наумов

Милена

59

71

Сашо Божиновски

Крсте Мисирков

Анета Чаковски

58

72

Ирена Смилева

Крум Тошев

Анита Серафимова Николовска

58

73

Стефанија Ангеловска

Димитар Македонски

 Сузана Кузмановска

55

74

Кирил Јаневски

Братство

Елена Наумовска

53,5

75

Иван Петровски

Браќа Миладиновци

Дарко Петковски

53

76

Валмира Мифтари

Братство

Исмет Кадриу

49

77

Мартин Илиевски

Кирил И Методиј

Тоде Јовановски

49

78

Самире Алими

Скендер Бег

Еуген Милај

40

79

Ана  Марија Станковска

Кирил Пејчиновиќ

Лилјана Николиќ

35

80

Петранка Ангеловска

Кочо Рацин

Дине Петковски

30

СРЕДНО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

реде. бр.

Име и презиме

училиште

ментор

бодови

1

Драгана Коцевска

Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

90

2

Ангела Здравковска

Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

89

3

Ангела Стојковска

Никола Карев

Лилјана Војнеска

88

4

Ангелина Станојковиќ

Раде Јовчевски Корчагин

Цвета Ѓорѓиевска

83

5

Елена Костовска

Никола Карев

Емилија Трајковска

79

6

Марко Гилевски

Јосип Броз Тито

Коле Павлов

74

7

Вера Трајковска

Раде Јовчевски Корчагин

Цвета Ѓорѓиевска

74

8

Слободан Доксимовски

Никола Карев

Лилјана Војнеска

73

9

Анастасија Михајловска

Никола Карев

Лилјана Војнеска

73

10

Катерина Глигороска

Георги Димитров

Лилјана Војнеска

71

11

Мила Славковиќ

Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

71

12

Андреј Трајчевски

Раде Јовчевски Корчагин

Цвета Ѓоргиевска

71

13

Ана Марија Спасовска

Георги Димитров

Лилјана Војнеска

70

14

Александра Ѓоргиевска

Никола Карев

Лилјана Војнеска

70

15

Зорица Карапанчева

Никола Карев

Лилјана Војнеска

69

16

Меланија Кралевска

Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

68

17

Ангела Ефтевска

Георги Димитров

Лилјана Војнеска

68

18

Роберт Илиевски

Никола Карев

Лилјана Војнеска

67

19

Бојан Јакимовски

Кочо Рацин

Борче Василевски

65

20

Антонио Аврамовиќ

Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

64

21

Марија Лазаревска

Никола Карев

Емилија Трајковска

64

22

Димитриј Саздовски

Георги Димитров

Лилјана Војнеска

63

23

Ангел Стевковски

Раде Јовчевски Корчагин

Цвета Ѓоргиевска

63

24

Валентин Атанаскоски

Кочо Рацин

Борче Василевски

59

25

Горазд Ангеловски

Георги Димитров

Елеонора Дамовска

55

26

Тамара Илиоска

Георги Димитров

Лилјана Војнеска

54

27

Давид Леон Ѓорѓиоски

Јосип Броз Тито

Коле Павлов

51

28

Кристина Василеска

Георги Димитров

Елеонора Дамовска

51

29

Ива Михаилова

Георги Димитров

Елеонора Дамовска

51

30

Матеј Мирослав

Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

48

31

Наталија Бежоска

Георги Димитров

Елеонора Дамовска

48

32

Елена Стаменкоска

Георги Димитров

Лилјана Војнеска

48

33

Андреј Стојаноски

Раде Јовчевски Корчагин

Цвета Ѓоргиевска

41

34

Горазд Димитровски

Георги Димитров

Елеонора Дамовска

40

35

Матеја Макароска

Раде Јовчевски Корчагин

Цвета Ѓоргиевска

39

36

Бојана Стефаноска

Јахија Ќемал

Јована Димовска

39

37

Јана Панчевска

Георги Димитров

Елеонора Дамовска

38

38

Бесник Бериша

Јахија Ќемал

Еуген Муча

21

39

Дриат

Јахија Ќемал

Еуген Муча

21

 

СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Име и презиме

училиште

ментор

бодови

1

Даниел Колевски

Владо Тасевски

Борис Василевски

51

2

Александар Николовски

Владо Тасевски

Борис Василевски

45,5

3

Златко Велиновски

Владо Тасевски

Борис Василевски

44

4

Татјана Давидовска

Лазар Танев

Слаѓана

35

5

Марио Спасевски

Лазар Танев

Слаѓана

28,5

6

Викторија Сарафимова

Боро Петрушевски

Емилија

26

7

Сандра Николовска

Владо Тасевски

Борис Василевски

22