РЕЗУЛТАТИ ОД НАТПРЕВАРОТ ПО ГЕОГРАФИЈА ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН
Скопје, 1.04.2017 година

Основни училишта
Средно гимназиско образование
Средно стручно образование

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ред. бр.

Име и презиме

училиште

ментор

бодови

награди

 

1

Давид Јовановиќ

ООУ Христијан ТодоровскиКарпош

д-р Билјана Гичевски

99

Прво место

Пласирани на државен натпревар

2

Христо Димитријевски

ООУ Кузман Шапкарев

Владимир Анѓелески

98

Второ место

2

Давид Трајчевски

ООУ Лазо Ангеловски

Ане Аврамовска

98

Второ место

3

Ѓорѓи Манџуковски

ООУХристијан Тодоровски-Карпош

д-р Билјана Гичевски

96

Трето место

3

Анастасија Митровска

ООУГоце Делчев

Сузана Цимевска

96

Трето место

3

Климентина Чаповска

ООУЛазо Трповски

д-р Милица Патраклиева

96

Трето место

4

Дамјан Сандев

ООУВера Јоциќ

Драган Димитровски

95,5

I

4

Филип Илиевски

ООУЖивко Брајковски

Саниа Качар

95,5

I

5

Оливер Куновски

ООУ Петар Поп Арсов

Маргарита Богоевска

95

I

5

Ана Наумоска

ООУ Љубен Лапе

м-р Елизабета Наунчевска

95

I

5

Тео Стевановски

ООУМирче Ацев

Сунчица Милошевска Стојановиќ

95

I

6

Бојана Тапчановска

ООУКузман Шапкарев

Владимир Анѓелевски

94

I

6

Александра Ковачевска

ООУ Христијан Тодоровски-Карпош

д-р Билјана Гичевски

94

I

6

Теодора Петрушевска

ООУГоце Делчев

Сузана Цимевска

94

I

6

Филип Нешковски

ООУЛазо Ангеловски

Ане Аврамовска

94

I

6

Даниел Зарев

ООУ Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

94

I

7

Елеонора Петковска

ООУГоце Делчев

Сузана Цимевска

93,5

I

8

Андреј Лазоровски

ООУКирил Пејчиновиќ

Дарко Стојчески

93

I

Пласирани на државен натпревар

8

Теодора Трајановска

ООУ Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

93

I

9

Дарко Лазаревски

ООУГоце Делчев

Сузана Божинова

92,5

I

10

Јана Матевска

ООУ Љубен Лапе

м-р Елизабета Наумчевска

92

I

10

Теодора Јовчева

ООУ Живко Брајковски

Саниа Качар

92

I

11

Ема Мишевска

ООУ Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

91,5

I

12

Ина Тимовска

ООУ Љубен Лапе

м-р Елизабета Наумчевска

90,5

I

12

Марија Соколова

ООУЛазо Трповски

д-р Милица Патраклиева

90,5

I

13

Борјан Петревски

ООУМирче Ацев

Сунчица Милошевска Стојановиќ

90

 I

14

Ангелина Петреска

ООУ Невена Георгиева Дуња

Грозда Ивановска

88,5

II

14

Паола Костадиновска

ООУ Коле Неделковски

Виолета Јаноска

88,5

II

15

Иван Трајковски

ООУ Георгија Пулевски

Виолета Каркинска

87

II

15

Матеас Атанасовски

ООУЖивко Брајковски

Саниа Качар

87

II

16

Петар Маџовски

ООУ Крсте Мисирков

Благица Атанасова

86,5

II

16

Магдалена Мишевска

ООУКирил Пејчиновиќ

Дарко Стојчески

86,5

II

16

Маја Танкоска

ООУ Вера Јоциќ

Драган Димитроски

86,5

II

17

Маја Кракевска

ООУ Крсте Мисирков

Благица Атанасова

86

II

17

Марко Гиоргио Делисо

ПСУ Јахја Кемал

Дејан Дуракоски

86

II

17

Борјан Циклески

ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски

Сузана Ристеска

86

II

18

Андреа Атанасова

ООУ Коле Неделковски

Виолета Јаноска

85,5

II

19

Максим Велковски

ООУ Круме Кепески

Кице Гелманоски

85

II

Пласирани на државен натпревар

19

Искра Марковска

ООУ Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

85

II

19

Евгенија Тодоровска

ООУ Мирче Ацев

Сузана Ангелевска

85

II

19

Илина Огненовска

ООУ Александар Македонски

Михајло Христов

85

II

20

Давид Веселинов

ООУ Мирче Ацев

Сузана Ангелевска

84

III

 

21

Мики Ѓорѓиевски

ООУ Ристо Крла

Јасмина Тодоровска

83,5

III

 

21

Алаксандар Антевски

ООУ Кузман Јосифовски Питу

Наумка Тунтевска

83,5

III

 

22

Владимир Зиморкоски

ООУ Кузман Шапкарев

Владимир Ангелески

83

III

 

22

Мартин Димитријевски

ООУ Браќа Миладиновски

Дарко Петковски

83

III

 

23

Ива Спасовска

ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски

Сузана Ристеска

82,5

III

 

23

Сања Павлевска

ООУ Алаксандар Македонски

Михајло Христов

82,5

III

 

23

Давид Петковски

ООУ Крсте Мисирков

Анета Чаковска

82,5

III

 

24

Сара Трајановска

ООУ Гоце Делчев

Санела Тренова

82

III

 

25

Јована Мицковиќ

ООУ Јан Амос Комебски

Сузана Јакимовска

80,5

III

 

25

Теа Божиновска

ООУ Браќа Миладиновци

Дарко Петковски

80,5

III

 

25

Сара Серафимовска

ООУ Круме Кепевски

Кице Гелмановски

80,5

III

 

25

Софија Китановиќ

ООУ Владо Тасовски

Весна Кирпиновска

80,5

III

 

25

Денис Бајро

ООУ Јан Амос Коменски

Сузана Јакимовска

80,5

III

 

25

Анебела Спасовска

ООУ Александар Македонски

Михајло Христов

80,5

III

 

26

Александра Савин

ООУ Ѓорѓија Пулевски

Виолета Каркинска

78,5

 

 

27

Андон Ристовски

ООУ Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

77,5

 

 

28

Мила Савитиќ

ООУ Јан Амес Коменски

Сузана јакимовска

77

 

 

29

Анѓела Крстевска

ООУ Браќа Миладиновсци

Дарко Петковски

76

 

 

29

Бојан Бочовски

ООУ Ацо Шопов

Виолета Тодоровска

76

 

 

30

Марија Костадиновиќ

ООУ Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

75,5

 

 

30

Бојана Илиева

ООУ Владо Тасевски

Весна Киприновска

75,5

 

 

31

Енис Халими

ООУ Петар Здравковски Пенко

Јулијана Хиниќ

74,5

 

 

31

Јана Миланова

ООУ Мирче Ацев

Сунчица М.

74,5

 

 

32

Анѓела Митревска

ООУ Коле Неделковски

Виолета Јановска

74

 

 

33

Ева Миталковска

ООУ Лазо Трповски

д-р Милица Патраклиева

73

 

 

33

Кристина Јакимава

ООУ Димитар Поп Ѓоргиев Беровски

Сузана Ристевска

73

 

 

33

Петар Костадиновски

ООУ Његош

Стефче Здравковски

73

 

 

34

Стефанија Лазаровска

ООУ Кузман Јосифовски Питу

Наумка Тунтевска

71,5

 

 

34

Александра Петровска

ООУ Ѓорѓија Пулевски

Виолета Каркинска

71,5

 

 

35

Миа Раковиќ

ООУ Ѓорче Петров

Вида Спасевска

68,5

 

 

35

Горјан Блажевски

ООУ Крсте Мисирков

Анета Чаковска

68,5

 

 

36

Тарик Махмутовиќ

ООУ Петар Здравковски Пенко

Јулијана Хиниќ

67

 

 

37

Ангел Велков

ООУ Кирил Пејчиновиќ

Дарко Стојчески

63,5

 

 

38

Александра Јошевска

ООУ Кузман Јосифовски Питу

Наумка Тунтевска

59

 

 

39

Мартина Димитриевска

ООУ Кочо Рацин

Дине Петковски

56

Пласирана на државен натпревар*

40

Мартина Гоцевска

ООУ Крсте Мисирков

Анета Чаковска

52,5

 

 

41

Ања Вајевиќ

ООУ Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

47

 

 

42

Јана Велковска

ООУ Ѓорче Петров

Вида Спасевска

37

 

 

43

Симона Андонова

ООУ Мирчев Ацев

Сузана Анѓелеска

36

 

 

* Првопласирана во општина Петровец според точка 5 од Правилникот за одржување на натпревари по географија за ученици од основните училишта

СРЕДНО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ред. бр.

Име и презиме

училиште

ментор

награда

 

1

Марија Танеска

СУГС Кочо Рацин

Борис Василевски

Прво место

Пласирани на државен натпревар

2

Ангела Здравковска

СУГС Раде Јовчевски - Корчагин

Весна Томовска

Второ место

2

Слободан Доксимовски

СУГС Никола Карев

Лилјана Војнеска

Второ место

3

Стефан Голубовски

СУГС Раде Јовчевски - Корчагин

Весна Томовска

Трето место

4

Зорица Карапанчева

СУГС Никола Карев

Лилјана Војнеска

 

 

5

Милош Митиќ

СУГС Раде Јовчевски - Корчагин

Весна Томовска

 

 

6

Ана Младеноска

СУГС Кочо Рацин

Борис Василевски

 

 

7

Анѓела Ристовска

СУГС Раде Јовчевски - Корчагин

Весна Томовска

 

 

8

Антонио Аврамовиќ

СУГС Раде Јовчевски - Корчагин

Весна Томовска

 

 

9

Марко Голиќ

СУГС Кочо Рацин

Борис Василевски

 

 

10

Михаела Јанковска

СУГС Кочо Рацин

Борис Василевски

 

 

 

СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ред. бр.

Име и презиме

училиште

ментор

награда

 

1

Виктор Брановски

СУГС Владо Тасевски

Борис Василевски

Прво место

Пласирани на државен натпревар

2

Кузман Ацевски

СУГС Лазар Танев

Слаѓана Трпквска Салтирова

Второ место

3

Дамјан Станчевски

СУГС Владо Тасевски

Борис Василевски

Трето место

4

Анастасија Донева

СУГС Лазар Танев

Слаѓана Трпквска Салтирова

 

5

Антонио Стојковски

СУГС Владо Тасевски

Борис Василевски

 

 

6

Ана Николовска

СУГС Лазар Танев

Слаѓана Трпквска Салтирова

 

 

7

Кристина Петковска

СУГС Владо Тасевски

Борис Василевски

 

 

8

Марио Станковски

СУГС Лазар Танев

Слаѓана Трпквска Салтирова

 

 

9

Теодора Крсетвска

СУГС Лазар Танев

Слаѓана Трпквска Салтирова