Име и презиме училиште  општина  ментор бодови
Кристијан Даневски Вера Цири Вири Трена Карпош Пенка Ѓоргоска 89
Јана Каевска Живко Брајковски Бутел Санија Качар 88
Андреј Георгиевски Љубен Лапе Аеродром Елизабета Наунческа 88
Марта Крстеска Димо Хаџи Димов     88
Емилија Крстева Гоце Делчев  Илинден Сузана Цимевска 88
Кристијан Ефтимов Браќа Миладиновци Илинден   87
Константин Георгиевски Петар Поп Арсов Карпош Љупка Костадиновска 87
Дино Трајков Ѓоргија Пулевски Аеродром Виолета Каркинска 87
Теодора Кочова  Љубен Лапе Аеродром Елизабета Наунческа 86
Дарија Велкова Војдан Чернодрински Карпош Љупка Миленковиќ 85
Ѓорѓи Димитровски Петар Здравковски Пенко Бутел Јулијана Хиниќ 84
Ивана Ѓоршоска Ј. А. Скоменски Карпош Сузана Јакимовски 83
Ема Манасиевска Димо Хаџи Димов Карпош Весна Милева 82
Олга Дамовска Димо Хаџи Димов Карпош Весна Милева 82
Анастазија Јеримчева Круме Кепевски К. Вода Кице Гелмановски 81
Тијана Сојчевска Димитар Македонски Аеродром Сузана Кузмановска 81
Сара Илиевска Гоце Делчев  Илинден Сузана Цимевска 80
Марија Пејчова Н. Н. Борче Илинден Катерина Марковска 80
Марија Кекеновска Живко Брајковски Бутел Санија Качар 79
Филип Спиревски Христијан Тодоровски Карпош Карпош Билјана Гичевски 79
Михаела Николовска Ацо Шопов Бутел Невенка Стоева 79
Христина Димовска Марко Цепенков Зелениково Ленче Павиќевиќ 78
Сара Мирчевска Н. Н. Борче Гази Баба Катерина Марковска 78
Виктор Стевановски Мирче Ацев Ѓорче Петров Сунчица Стојановиќ 78
Ангел Стефковски Гоце Делчев  Аеродром   77
Иво Кралев Вера Јоциќ Гази Баба Драган Димитровски 77
Калина Ботева Кирил Пејчиновиќ Кисела Вода   77
Теодор Граматниковски Љубен Лапе Аеродром Анета Пауновска 76
Елена Атанасовска  Крсте Мисирков Гази Баба Марина Грамова 76
Антонија Станковиќ Браќа Миладиновци Илинден   76
Давид Арсовски Григор Прличев Гази Баба Јадранка Миленковска 72
Дамјан Качарев Петар Поп Арсов Карпош Љупка Костадиновска 72
Михаела Богоевска Вера Јоциќ Гази Баба Драган Димитровски 72
Андреја Ивановска Ј. А. Скоменски Карпош Сузана Јакимовски 71
Рената Мицевска Ј. А. Скоменски Карпош Сузана Јакимовски 71
Тамара Андоновска  11-Oct Центар 70
Филип Смилевски Панајот Гиновски Бутел 70
Андреј Илиевски Кирил и Методиј Стајковци Стефче Здравковски 70
Стефан Стојановиќ  Мирче Ацев Ѓорче Петров Сунчица Стојановиќ 69
Марија Костовска Братство Карпош 68
Кристијан Димишковски Димитар Македонски Аеродром Сузана Кузмановска 68
Александра Ѓорѓиевска Тихомир Милошевски Ѓорче Петров Зора Атанасова 68
Весна Јовиќ Св. Климент Охридски Бутел Виолета Тодоровска 67
Дамјан Антевски Лазо Трповски Карпош Милица Патраклиева  67
Андреј Трајчевски Крум Тошев Гази Баба Анета Серафимова  67
Стефан Таневски Јоаким Крчовски Ѓорче Петров Менка Атанасовска 67
Елена Костовска Јоаким Крчовски 66
Давид Леон Ѓоргиевски Гоце Делчев  Центар  Љубиша Ѓорѓевиќ 65
Ивана Секоска Кузман Шапкарев  К. Вода Љупчо Велкоски 65
Сара Костадиновска Гоце Делчев  Аеродром Сузана 64
Стефан Јовановски Гоце Делчев  Аеродром Сузана 64
Марија Тодосова Крсте Мисирков Гази Баба Благица Атанасова 63
Ангел Аврамовски Ристо Крле  Илинден Јасмина Тодоровска 63
Владимир Костадиновски Дане Крапчев Гази Баба Бранко Атанасовски 61
Марија Крачовска Димитар Беровски Ѓорче Петров Сузана Ристевска 61
Александра Ангеловска Ристо Крле  Илинден Јасмина Тодоровска 60
Јана Трпковска Војдан Чернодрински 57
Бони Попова Братство Карпош 56
Нора Јаневска Кузман Шапкарев  К. Вода Љупчо Велкоски 56
Софија Волчевска Рајко Жинзифов К. Вода Горан Петковиќ 56
Никола Ставровски Рајко Жинзифов К. Вода 56
Теодора Николовска Крум Тошев 55
Срна Хршум Димитар Миладинов 50
Филип Атанасов Вера Цири Вири Трена Карпош Ленка Ѓоргоска 49
Марија Спасеновска Гоце Делчев  Бутел Санела Тренова 46
Синај Неџип Рајко Жинзифов Чаир Валентина Фидановска 45
Ива Спасеновска Рајко Жинзифов Чаир Валентина Фидановска 43
Александра Костевска Кочо рацин Петровец 39
Андреј Кочманов Рајко Жинзифов К. Вода Горан Петковиќ 38
Зорица Карапанчева Владо Тасевски Карпош Маргарита 37
Мила Секуловска рајко Жинзифов К. Вода Горан Петковиќ 32