ИНФОРМАЦИЈА

 

ЗА ОДРЖАНИ РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОД ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН

 

Оваа година натпреварите по географија за учениците од основните и средните училишта во Скопскиот регион се одржаа на ден 18.04.2015 год. под покровителство на градот Скопје и градоначалникот господин Коце Трајановски.

Регионалниот натпревар се одржа во угостителско туристичкото училиште Лазар Танев Скопје. Непосредната манифестација благодарение на персоналот на училиштето домаќин и оценувачката комисија предводена од секретарот на Македонското географско друштво проф. д-р Билјана Апостоловска - Тошевска и координаторот за наставниците во Скопскиот регион м-р Билјана Гичевски се одржаа на највисоко организациско ниво.

На натпреварите по географија во Скопскиот регион учествуваа 124 ученици од кои 10 од средните училишта и 114 од основните училишта.

 

 

Победници на натпреварот од средните училишта се учениците:

 

име и презиме

училиште

ментор

бодови

Ѓорѓи Димитровски

СУГС Раде Јовчевски Корчагин

Весна Томовска

65

Маца Мурат

СУГС Кочо Рацин

Борис Василевски

54

Олга Дамовска

СУГС Ѓеорги Димитров

Лилјана Војнеска

45

 

 

 

Победници на натпреварот од основните училишта се учениците:

 

име и презиме

основно училиште

ментор

бодови

Стефан Ристиќ

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

98

Петар Крстевски

Живко Брајковски

Саниа Качар

96

Ангел Цветковски

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

92,5

 

 

Со оглед на бројот на ученици во Скопскиот регион на Државниот натпревар по географија од средните училишта ќе учествуваат првите 5 рангирани ученици, а од основните училишта ќе учествуваат учениците рангирани до 38-мо место, односно учениците кои освоиле повеќе од 80 поени.

 

 

 

МАКЕДОНСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО

ПРЕТСЕДАТЕЛ

 

Проф. д-р Благоја Маркоски с.р.

 

 

Во продолжение во прилог се Ранг листите на натпреварувачите од средните и од основните училишта во Скопскиот регион.

 

РЕЗУЛТАТИ ОД НАТПРЕВАРОТ ПО ГЕОГРАФИЈА ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН
ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ред бр.

име и презиме

училиште

ментор

бодови

1.

Ѓорѓи Димитровски

СУГС Раде Јовчевски Корчагин

Весна Томовска

65

2.

Маца Мурат

СУГС Кочо Рацин

Борис Василевски

54

3.

Олга Дамовска

СУГС Ѓеорги Димитров

Лилјана Војнеска

45

4.

Ангела Здравсковска

ПСУ Петта Приватна Гимназија

Пане Перуновски

31

5.

Драгана Коцевска

ПСУ Петта Приватна Гимназија

Пане Перуневски

28

6.

Тијана Тодоровска

СУГС Раде Јовчевски Корчагин

Весна Томовкса

22

7.

Анела Тахировиќ

СУГС Здравко Цветковски

Јорданка Кепеска

17

8.

Анамарија Петровска

СУГС Георги Димитров

Елеонора Дамовска

16

9.

Сара Атанасовска

СУГС Георги Димитров

Елеонора Дамовска

16

10.

Антонија Аврамовиќ

ПСУ Петта Приватна Гимназија

Пане Перуневски

14

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД НАТПРЕВАРОТ ПО ГЕОГРАФИЈА ОД СКОПСКИОТ РЕГИОН
ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ред бр.

име и презиме

основно училиште

ментор

бод.

1.

Стефан Ристиќ

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

98

2.

Петар Крстевски

Живко Брајковски

Саниа Качар

96

3.

Ангел Цветковски

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

92,5

4.

Ема Христовска

Вера Јоциќ

Драган Димитровски

91,5

5.

Бисера Каевска

Живко Брајковска

Саниа Качар

91,5

6.

Бојан Севанов

ОУ Вера Јоциќ

Драган Димитровски

91

7.

Алексеј Кубелка

ОУ Ј. А. Коменски

Сузана Јакимовска

91

8.

Дејан Ристовски

Вера Јоциќ

Драган Димитровски

90

9.

Димитар Митревски

Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

89

10.

Ема Пандилова

Војдан Чернодримски

Љупка Миленковиќ

89

11.

Ана Крстевска

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

88,5

12.

Ива Јадровска

Наум Наумовски Борче

Катарина Марковска

87,5

13.

Александра Илиева

Наум Наумовски Борче

Катарина Марковска

87,5

14.

Теодора Стојчевска

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

86,5

15.

Димитар Милков

Владо Тасевски

Весна Киприновска

86,5

16.

Ангела Блажевска

Гоце Делчев

Сузана Божинова

86,5

17.

Александар Николовски

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

86,5

18.

Марија Николовска

Крсте Мисирков

Анета Чаковска

86,5

19.

Ели Симонова

Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

86

20.

Војдан Тодоровски

Живко Брајковски

Саниа Качар

86

21.

Виктор Стојменов

Војдан Чернодрински

Љупка Миленковиќ

86

22.

Анастасија Апостоловска

Кирил и Методиј

Тоше Јовановски

85,5

23.

Марија Спасовска

Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

85,5

24.

Никола Николовски

Лазо Трповски

Милица Партраклиева

85

25.

Ивана Стојчевска

Лазо Трпевски

Милица Партраклиева

84

26.

Мија Младеновска

Мирче Ацев

Сунчица Милошевска

84

27.

Кристина Конева

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

83,5

28.

Елена Накова

Х. Т. Карпош

Билјана Гичевски

83,5

29.

Тифани Стојчевска

Мирче Ацев

Сунчица Милошевска

83,5

30.

Лиле Стефановска

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

83

31.

Ивана Блажевска

Мирче Ацев

Сунчица Милошевска

83

32.

Андреј Николиќ

Ј. А. Коменски

Сузана Јакимова

82

33.

Ана Ристевска

ОУ Војдан Чернодринска

Љупка Миленковиќ

81,5

34.

Александар Атанасовски

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

81,5

35.

Оливера Атанасова

ОУ Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

80,5

36.

Магдалена Јакимовска

Гоце Делчев

Сузана Цимевска

80

37.

Оља Павловска

Х. Т. Карпош

Билјана Гичевски

80

38.

Стефан Стефчевски

Х. Т. Карпош

Билјана Гичевски

80

39.

Дамјан Бадаровски

Наум Наумовски Борче

Катарина Марковска

78

40.

Матеј Поповиќ

ОУ Крсте Мисирков

Анета Чаковска

77,5

41.

Ава Жиље

Браќа Миладиновци

 

77,5

42.

Елена Божиновска

ОУ 11ти Октомври

Лепа Димовска

77

43.

Стефан Младенов

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

77

44.

Христина Јовановска

Димитар Попгеоргиев

Сузана Ристеска

76,5

45.

Андријана Ѓуровска

Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

76

46.

Ангела Младеновска

Ѓорѓија Пулевски

Виолета Киркинска

76

47.

Николија Арсовска

ОУ Браќа Миладиновци

Дарко Петковски

75,5

48.

Марија Кралевска

ОУ Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

75,5

49.

Адис Селмановиќ

Петар Здравковски Пенко

Јулијана Хиниќ

75,5

50.

Бојана Николовска

Мирче Ацев

Сунчица Милошевска

75,5

51.

Ангела Спировска

ОУ 11ти Октомври

Лепа Димовска

75

52.

Давид Ристовски

Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

75

53.

Марија Гигова

Стив Наумов

Милена Маневска

74,5

54.

Бојана Панковска

Крум Тошев

Анета Серафимова

74

55.

Маја Вујевска

Војдан Чернодрински

Љупка Миленковиќ

72

56.

Јована Димовска

Мирче Ацев

Сунчица Милошовска

71,5

57.

Благоја Насковски

Х. Т. Карпош

Билјана Гичевски

71

58.

Матеј Ванев

Коле Неделковски

Виолета

71

59.

Андријана Јовевска

Гоце Делчев

Сузана Цимовска

70,5

60.

Магдалена Николовска

Гоце Делчев

Сузана Божинова

70,5

61.

Валмира Мифтари

ОУ Братство

Исмет Кадриу

70

62.

Стефанија Ангеловска

ОУ Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

69

63.

Мија Велковска

ОУ 11ти Октомври

Лепа Димовска

69

64.

Ена Стојменовска

Гоце Делчев

Сузана Божиновска

69

65.

Стефан Трпевски

Рајко Жинзифов

Горан Петковиќ

69

66.

Бојан Стојановски

Гоце Делчев

Сузана Божинова

68

67.

Горјан Јаневски

Ј. А. Коменски

Сузана Јакимова

66,5

68.

Христијан Салтировски

Х. Т. Карпош

Билјана Гичевски

65,5

69.

Теодора Бајкова

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓорѓоска

65,5

70.

Ивана Лазаровска

Браќа Миладиновски

Билјана

65,5

71.

Марија Поповска

ОУ Војдан Чернодримски

Љупка Миленковиќ

65

72.

Јана Петрова

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓоргоска

65

73.

Емилија Митовска

Лазо Трповски

Милица Патраклиева

64,5

74.

Рената Цветковска

Кирил и Методиј

Тоше Јовановски

64,5

75.

Димитар Алжуровски

Вера Циривири Трена

Ленка Ѓорѓоска

63,5

76.

Теодора Давчевска

Цветан Димов

Валентина Фидановска

63

77.

Бистра Стојановска

ОУ 11ти Октомври

Лепа Димовска

61,5

78.

Вероника Петровска

Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

61

79.

Надица Танчева

Стив Наумов

Милена Маневска

58

80.

Увејз Фејзулаху

ОУ Братство

Исмет Кадриу

57

81.

Христина Лиевиќ

Јоаким Крчовски

Менка Атанасовска

57

82.

Мартин Илиевски

Кирил и Методиј

Тоше Јовановски

57

83.

Александар Стугар

Братство

Елена Панова Наумовска

55,5

84.

Кирил Јаневски

Братство

Елена Панова Наумовска

55

85.

Агон Ајдини

Исмаил Ќемали

Дритон Имери

54

86.

Магдалена Михајловска

Владо Тасевски

Весна Киприновска

53,5

87.

Ангела Димитровска

Браќа Миладиновци

Дарко Петковски

53

88.

Кристина Ѓошевска

Крум Тошев

Катарина Марковска

51

89.

Ања Даниловска

Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

50,5

90.

Јована Панова

Димо Хаџи Димов

Михаела Митрева

50

91.

Наталија Поповиќ

Браќа Миладиновци

 

49,5

92.

Моника Бошнаковска

Владо Тасевски

Весна Николовска

49

93.

Филип Арсовски

Петар Петровиќ Његош

Стефче Здравковски

49

94.

Анастасија Ливринска

Јоаким Крчовски

Менка Атанасовска

48,5

95.

Христина Негриевска

Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

48

96.

Ана Стојанова

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

48

97.

Виктор Додевски

Стив Наумов

Милена Маневска

47,5

98.

Маја Петровска

Петар Здравковски Пенко

Јулијана Хиниќ

47,5

99.

Михал Микиќ

Рајко Жинзифов

Горан Петковски

47

100.

Ања Гаков

ОУ Ј. А. Коменски

Сузана Јакимовска

46,5

101.

Стефани Павлевска

Димитар Попѓоргиев Беровски

Сузана Ристевска

46,5

102.

Антонио Маневски

Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

45

103.

Матеја Шукарова

Лазо Трповски

Милица Патраклиева

45

104.

Бранкица Митевска

Петар Петровиќ Његош

Стефче Здравковски

44

105.

Тамара Кутановска

Стив Наумов

Милена Маневска

43,5

106.

Сара Ацковска

Коле Неделковски

Виолета

41

107.

Калид Нушериќ

ОУ 11ти Октомври

Лепа Димовска

39,5

108.

Бојан Џамбазов

Ѓорѓија Пулевски

Виолета Киркинска

39,5

109.

Флоријан Бериша

Исмаил Ќемали

Дритон Имери

31,5

110.

Венеса Чоко

Братство

Елена Панова Наумова

31

111.

Стефан Домазетовски

Рајко Жинзифов

Валентина Фидановска

30

112.

Анамарија Славовска

П. П. Његош

Стефче Здравковски

30

113.

Зафирова Ангелина

Братство

Елена Панова Наумова

28,5

114.

Робер Били

Исмаил Ќемали

Дритон Имери

28