РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

р. бр.

име и презиме

училиште

ментор

бодови

1.

Ана Крстевска

Вера Циривири – Трена

Ленка Ѓоргоска

93,5

2.

Петар Крстевски

Живко Брајковски

Санија Качар

93

3.

Бисера Каевска

Живко Брајковски

Санија Качар

92,5

4.

Алексиј Кубелка

Јан АмосКоменски

Сузана Јакимовска

91,5

5.

Љупка Науновска

Гоце Делчев

Оливера Л. Митева

91

6.

Стефан Ристиќ

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

91

7.

Марио Илиевски

Крсте Петков Мисирков

Пецо Димовски

90,5

8.

Ѓорѓи Коцески

Кире Гаврилоски – Јане

Милан Јаковоски

90

9.

Даниел Кленкоски

Јосип Броз Тито

Наум Узунов

90

10.

Ивана Петревска

Стив Наумов

Бистрица Стојановска

89,5

11.

Александар Николовски

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

89

12.

Теодора Стојческа

Љубен Лапе

Елизабета Наунческа

89

13.

Елена Здравковска

Стив Наумов

Бистрица Стојановска

89

14.

Ева Миленкова

Кирил и Методиј

Маријана Строиманова

88,5

15.

Елеонора Смиленска

Крсте Петков Мисирков

Татјана Јозева

88

16.

Деспина Трифунова

Кочо Рацин

Милка Димитрова

88

17.

Петар Димов

Кире Гаврилоски – Јане

Милан Јаковоски

88

18.

Тамара Трајчова

Малина Попиванова

Драги Рашков

87

19.

Магдалена Георгиева

Браќа Миладиновци

Лилјана Тодороска

86

20.

Марта Митева

Видое Подгорец

Наташа Масева

86

21.

Наталија Стојановска

Христијан Тодоровски Карпош

Петар Тошевски

86

22.

Ивана Аспорова

Васил Главинов

Ленче Петрушевска

85,5

23.

Војдан Тодоровски

Живко Брајковски

Санија Качар

85

24.

Никола Крежески

Јонче Кржески

Јовче Крстаноски

85

25.

Елена Накова

Христијан Тодоровски Карпош

Билјана Гичевски

84,5

26.

Михаела Попеска

Јосип Броз Тито

Наум Узуноски

84

27.

Андреј Николиќ

Јан АмосКоменски

Сузана Јакимовска

84

28.

Кристијан Илиевски

Крсте Петков Мисирков

Мецо Димовски

84

29.

Емилија Дацева

Мануш Турновски

Васил Димитриев

84

30.

Александра Илиева

Наум Наумовски Борче

Катарина Марковска

83

31.

Атиџа Рамадани

Блаже Конески

Медат Арслани

83

32.

Евгенија Данева

Тошо Арсов

Трајче Мијалков

83

33.

Сара Ѓоргиевска

Тодор Ангелевски

Гордана Богоевска

82

34.

Ема Христова

Вера Јоциќ

Драган Димитровски

82

35.

Тамара Ивановска

ТолиЗордумис

Сузана Николиќ

82

36.

Јован Јанков

Димитар Влахов

Славица Мишева

81,5

37.

Димитар Митревски

Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

81,5

38.

Денис Блажевски

Кирил и Методиј

Александар Николовски

81

39.

Анита Симова

Никола Парапунов

Емилија Наумова

81

40.

Михајло Коруноски

Никола Карев

Ставре Шоке

81

41.

Тифани Стојческа

Мирче Ацев

Сунчица М. Стојановиќ

80

42.

Надица Наумоска

Христо Узунов

Зоран Николоски

80

43.

Матеј Давчев

Св. Кирил и Методиј

Розета Николова

80

44.

Марија Николовска

Крсте Мисирков

Анета Чаковска

79,5

45.

Теодора Трајкова

Кирил и Методиј

Маријана Строиманова

79

46.

Сара Паункоска

Глигор Прличев

Колина Милошевска

79

47.

Емилија Кацелиновска

Ванчо Николески – Лескоец

Татјана Пуцоска

79

48.

Сара Тодоровска

Кочо Рацин

Славица Николиќ

78,5

49.

Марија Спасова

Ристо Крле

Јасмина Тодоровска

78

50.

Оља Павловска

Кристијан Тодоровски Карпош

Билјана Гичевски

78

51.

Ема Пандилова

Војдан Чернодрински

Љупка Миленковиќ

78

52.

Бојан Стеванов

Вера Јоциќ

Драган Димитровски

78

53.

Кристина Стојановска

Гоце Делчев

Тони Гештаковски

78

54.

Антонио Мајајлески

Добре Јованоски

Светлана Петковска

77,5

55.

Илин Шаврески

Јосип Броз Тито

Благоја Шајноски

77,5

56.

Ивана Момироска

Св. Климент Охридски

Милован Масевски

77,5

57.

Бајхан Муслиу

Блаже Коневски

Медат Арслани

77

58.

Ангелина Несторова

Владо Кантарџиев

Александра Марковска

77

59.

Драгана Ризова

Климент Охридски

Аница Андоновска

77

60.

Анастасија Апостоловска

Кирил и Методија

Тоше Јовановски

77

61.

Катерина Смилевска

Св. Климент Охридски

Бранко Стојановски

76

62.

ЈованаЧалоска

Гоце Делчев

Живко Богојески

76

63.

Ангел Цветковски

Љубен Лапе

Елизабета Наунчевска

76

64.

Ели Симонова

Димо Хаџи Димов

Снежана Пелева

75,5

65.

Магдалена Јакимовска

Гоце Делчев

Сузана Цимевска

75

66.

Александар Атанасоски

Кузман Шапкарев

Љупчо Велковски

75

67.

Дарко Палашовски

Гоце Делчев

Благој Кочевски

75

68.

Вероника Александрова

Васил Главинов

Никола Божиков

75

69.

Драгана Антиќ

Стојан Бурчевска

Трајче Недев

74,5

70.

Ана Ристеска

Војдан Чернодримски

Љупка Миленковиќ

74

71.

Мелиха Ошафова

Ванчо Китанов

Трајче Станоевски

74

72.

Дејан Ристевски

Вера Јоциќ

Драган Димитровски

73,5

73.

Елена Наумоска

Дебарца

Билјана Сиљаноска

73

74.

Мила Аневска

Браќа Миладиновци

Валентина Митевска

73

75.

Кристијан Петровски

Гоце Делчев

Тони Гештаковски

73

76.

Марија Наковска

Ванчо Прќе

Панче Ристов

73

77.

Никола Николовски

Лазо Трповски

Милица Партаклиева

73

78.

Ана Јовановска

Никола Карев

Иванче Стојковски

73

79.

Стефан Стевчески

Христијан Тодоровски Карпош

Билјана Гичевски

72

80.

Атанас Спасевски

Христо Узунов

Зоран Николоски

72

81.

Ивана Блажевска

Мирче Ацев

Сунчица М. Стојановиќ

72

82.

Ивана Стојчевска

Лазо Трповски

Милица Патраклиева

72

83.

Небојша Василески

Врапчиште

Никола Трпески

71

84.

Ана Каранфилова

Ванчо Прќе

Панче Ристов

71

85.

Миа Младеновска

Мирче Ацев

Сунчица С. Милошевска

71

86.

Теона Ацеска

Блаже Конески

Викторија Маркоска

70

87.

Борис Даев

Благој Кирков

Коста Шупевски

70

88.

Стефанија Ѓеринска

Дедо Иљо Малешевски

Горан

69

89.

Ана Плетварец

Климент Охридски

Зоран Сребреноски

68,5

90.

Мевдула Селими

Блаже Конески

Медат Арслани

68,5

91.

Ива Јадровска

Наум Наумовски Борче

Катарина Марковска

68,5

92.

Тамара Ситновска

Климент Охридски

Билјана Николовска

68

93.

Христијан Спиркоски

Добре Јованоски

Светлана Петковска

68

94.

Иван Решков

Сандо Масев

Ристо Грчев

68

95.

Антонио Лозановски

Ѓорги Сугарев

Даниела Ристова

68

96.

Стефанија Георгиева

Св. Кирил и Методиј

Данка Стаменкова

67

97.

Кристијан Гугицев

Јосип Броз Тито

Атанас Митков

67

98.

Викторија Митева

Коста Рацин

Драган Ристов

66

99.

Тамара Анѓелкоска

Св. Климент Охридски

Милован Масевски

66

100.

Сара Бајлозова

Јосип Броз Тито

Никола Кованцелиев

65,5

101.

Минеса Елмази

Јосип Броз Тито

Анес Ахмети

65

102.

Андреа Маркоска

Кочо Рацин

Даница Кирилова

65

103.

Александра Кадрова

Тошо Велков Пепето

Камелија Колева

64,5

104.

Оливера Атанасова

Димитар Македонски

Сузана Кузмановска

63

105.

Харис Мурати

Ѓорѓи Пулевски

Исмет Абдули

62

106.

Симона Ѓорѓиевска

Св. Кирил и Методиј

Данка Стаменковска

62

107.

Синиша Ивановски

Климент Охридски

Горан Димитровски

61

108.

Александар Андонов

Синиша Стоилов

Наталија Рашкова

59

109.

Тоше Димов

Ј. Х. К. Џинот

Мирослав Велковски

58

110.

РонаЕтами

Наим Фрашери

Мугамед Јашар Велиу

52

111.

Александар Пипонски

Дедо Иљо Малешевски

Горан

51

112.

Пандорка Јанакиева

Димката Ангелов Габерот

Миле Мукаетов

48

113.

Бранко Стошиќ

Пере Тошев

Слободан Пекевски

46

114.

Елена Галева

Ј. Х. Џинот

Мирослав Велковски

34

115.

Десанка Саздова

Пере Тошев

Слободан Печевски

13

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ред. бр.

име и презиме

училиште

ментор

бодови

гимназиско образование

1.

Рената Димовска

Јосип Броз Тито

Љупчо Долевски

91

2.

Јована Танеска

Маврово и Ростуше

Медат Арслани

91

3.

Илија Ристески

Мирче Ацев

Владо Чакапоски

90

4.

Ѓорѓи Димитровски

Раде Јовчевски Корчагин

Весна Томовска

89

5.

Оливер Стаменовски

Ѓорче Петров

Гордан Стојановски

89

6.

Диме Ампов

Славчо Стојменски

Невенка Маролова

88

7.

Тања Цинцовска

Коста Сусинов

Ленче Јованова

86

8.

Џоко Кимов

Гоце Делчев

Тања Т. Кимова

86

9.

Марија Николовска

Крсте П. Мисирков

Сашо Венцовски

85

10.

Сара Богоевска

Св. Наум Охридски

Гоце Бошкоски

84

11.

Марија Илиевска

Гоце Делчев

Емилија Трајковска

84

12.

Рената Пенџова

Славчо Стојменски

Бети Ангеловска

84

13.

Тоше Тодоров

Гоце Делчев

Тања Т. Кимова

84

14.

Олга Дамовска

Ѓорги Димитров

Елеонора Дамевска

83

15.

Драган Билбилоски

Гостивар

Дончо Давидовски

83

16.

Ангела Здравсковска

5та приватна гимназија

Пане Перуновски

82

17.

Евгенија Тончевска

Ѓорче Петров

Гордан Стојановски

82

18.

Матилда Ефтимова

Наум Наумовски Борче

Стамен Јовановски

81

19.

Никола Здравковски

Коста Сусинов

Ленче Јованова

81

20.

Благица Јошевска

Мирче Ацев

Владо Чакароски

81

21.

Симе Пешевски

Гоце Делчев

Срѓан Стојменовски

78

22.

Исидора Стеваноска

Мирче Ацев

Владо Чакароски

78

23.

Дарица Станкова

Богданци

Иван Ванов

76

24.

Сандра Стоиловска

М. М. Брицо

Сребрен Георгиевски

75

25.

Ана Јовановска

Миле Јаневски Џингар

Снежа Велкова

75

26.

Марија Џингарска

Ацо Русковски

Јованчо Постоловски

75

27.

СтефаниЈозевска

Гоце Делчев

Срѓан Стојменовски

74

28.

Трајче Андреев

Кочо Рацин

Трајче Недев

72

29.

Драгана Коцевска

5та приватна гимназија

Пане Перуновски

72

30.

Мурат Коца

Кочо Рацин

Борис Василевски

71

31.

Александра Настова

Кочо Рацин

Трајче Недев

67

32.

Христина Митева

Кочо Рацин

Оливера Л. Митева

66

33.

Сара Џекова

Јосиф Јосифовски

Блашка Чугунска

64

34.

Минела Ибраими

Маврово – Ростуше

Медат Арслани

63

35.

Аница Иванова

Наум Наумовски Борче

Стамен Јовановски

63

36.

Мартин Димитров

Ацо Русковски

Стојан Стојменов

62

37.

Кристијан Јовановски

Гостивар

Данчо Давидовски

61

38.

Љупка Стојаноска

Св. Наум Охридски

Гоце Бошкоски

55

39.

Моника Китанова

Кочо Рацин

Оливера Л. Митева

53

40.

Љупка Шалевска

Таки Даскало

Ристо Грујовски

38

средно стручно образование

 

Кристијан Димишковски

Владо Тасевски

Борис Василевски

40

 

Муамет Амети

Јане Сандански

Мите Ристов

35

 

Марија Камчева

Јовче Тесличков

Методија Бизалков

20

 

Теодора Лозановска

Таки Даскало

Мирјана Планчак

15

 

Комисија:

-        проф. д-р Благоја Маркоски (Претседател)

-        проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска (Секретар)

-        проф. д-р Олгица Димитровска

-        асс. м-р Марија Љакоска

-        асс. м-р Анита Тодорова

-        асс. м-р Владимир Златановски

-        проф. Сребрен Георгиевски

-        проф. Борис Василевски

-        проф. Гордан Стојановски

-        проф. Петар Тошевски