РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА ВО 2012 ГОДИНА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Ред. Бр. Име и презиме Бодови Општина Наставник
1 Зоран Гаврилов 100 Кочани Драги Рашков
2 Елена Мојсоска 97 Кривогаштани Милан Јакововски
3 Сандра Стојановска 96 Гази Баба Катарина Марковска
4 Кевин Стојановски 95.5 Пехчево Трајче Станоевски
5 Марија Шамбевска 95.5 Битола Гордана Бошковска
6 Мартин Младеновски 95 Илинден Сузана Цимевска
7 Клаудија Златановска 95 Гази Баба Анета Чаковска
8 Дамјан Митовски 95 Илинден Дарко Петковски
9 Тамара Мицовска 93.5 Крива Паланка Добринка Митровска
10 Кристина Стојчева 93 с. Ново Село, Струмица Васил
11 Ангела Јовановска 93 Аеродром Сузана Божинова
12 Љупка Евроска 92 Охрид Калина Милошоска
13 Дејан Максимовски 92 Штип Трајче Мијалков
14 Огнена Стојановска 91.5 Карпош Сузана Јакимовска
15 Марија Даниловска 91.5 Карпош Весна Милеска - Никоска
16 Давор Димовски 91.5 Илинден Јасмина Тодоровска
17 Нина Јанева 91 Аеродром Билјана Глигорова
18 Христијан Зафировски 91 Охрид Тони Симоновски
19 Мухамед Дестанов 91 Берово Валентина Петреска
20 Панче Коловски 91 Берово Валентина Петреска
21 Сања Здравевска 91 Битола Бистрица Стојановска
22 Драгана Стефановска 91 Крива Паланка Елеонора Стојчевска
23 Кира Илиева 90.5 Гази Баба Катарина Марковска
24 Владана Сивевска 90.5 Битола Бистрица Стојановска
25 Матеј Груевски 90 К. Вода Димка Ристевска
26 Симе Пешевски 90 Куманово Трајка Пауновиќ
27 Горјан Стојков 90 Свети Николе Маријана Строиманова
28 Дарко Маџовски 89 Ѓ. Петров Љубомир Смилевски
29 Илина Дамческа 88.5 Аеродром Сузана Кузмановска
30 Виданка Стефановска 88.5 Аеродром Сузана Кузмановска
31 Јован Јосифоски 88.5 с. Белчишта, Охрид Јања Илоска
32 Анита Велинова 88.5 Штип Трајче Мијалков
33 Белмин Белуроски 88 Велес  Македонка Ордевска
34 Јована Петровска 88 Битола Гордана Бошковска
35 Јован Поповски 87.5 Аеродром Јасмина Караџовски
36 Маријана Аспровска 87.5 Ѓ. Петров Сузана Ристевска
37 Димитар Ставров 87 Гази Баба Милена Манева
38 Ирена Лазарова 87 с. Василево, Струмица Ленче Костова
39 Кристина Милошевска 86.5 Демир Хисар Тони Гештаковски
40 Мартина Ангелова 86.5 Виница Здравко Ѓоргиев
41 Деана Андоновска 86 Карпош Милица Патраклиева
42 Димитар Кузевски 86 с. Бистрица Трајанка Гелевска
43 Сара Митревска 86 Ресен Владо Масалковски
44 Линдихана Акица 85.5 Чаир Ќамил Имери
45 Теодора Стевановска 85 Центар Лепа Димовска
46 Кристијан Секуловски 85 К. Вода Снежана Зафировска
47 Ристо Ковачев 85 Струмица Ристо Грчев
48 Ханис Билали 85 Ростуше Исмет Абдули
49 Стефан Спасовски 85 Велес  Трајче Недев
50 Стефан Милошевски 84 Бутел Саниа Качар
51 Христијан Давиновски 84 Илинден Јасмина Тодоровска
52 Ангела Богдановска 84 Куманово Славица Николиќ
53 Катерина Козовска 83.5 Радовиш  
54 Игор Цветаноски 83.5 М. Брод Милован Масевски
55 Михаил Нефтенов 83 Бутел Николина Лозановска
56 Ангела Трпеска 83 Радовиш  
57 Ана Тасеска 82 с. Другово, Кичево Светлана Матевска Трпевска
58 Стефанија Нушева 81 Кратово Мирјана Михајлова
59 Роберт Стоименов 80 Блатец Милка Димитрова
60 Дарко Стоименов 80 с. Оризари, Кочани Верка Наумова
61 Борче Крежески 80 Мислешево Јовче Крстаноски
62 Мери Чоклева 79 Кавадарци Камелија Колева
63 Ѓорѓи Николов 79 Росоман Слободан Печевски
64 Софија Панова 79 Гевгелија Мирјана Чугунска
65 Маја Гајдова 77 Карпош Љубица
66 Зорица Боболкова 77 Негорци Венци Попов
67 Денис Моневски 76 Ранковци Петар Тошевски
68 Петар Бушовски 75 Охрид Весна Сион
69 Емилија Мурџева 75 Велес  Василка Митева
70 Ерол Ибраими 75  Скудриње Медат Арслани
71 Петар Ношкоски 74.5 М. Брод Милован Масевски
72 Горјан Додевски 74 Гази Баба Стевче Здравковски
73 Глигор Радински 74 Штип Трајче Мијалков
74 Александро Миленков 72.5 Свети Николе Маријана Строиманова
75 Елена Ѓоргиевска 72 Ресен Владо Масалковски
76 Валентин Леков 72 Кратово Мирјана Михајлова
77 Дарио Димитриески 72 Гостивар Никола Трпески
78 Живкица Соколова 71 Кавадарци Снежана Ристовска
79 Марко Цветаноски 70 Прилеп  
80 Љубица Ефтимова 70 Валандово Младен Филов
81 Антонио Славкоски 70 Радожда Аница Шајноска Кралевска
82 Мирко Додевски 69.5 Неготино Лазар Зафиров
83 Никола Димитровски 69 Карпош Љубомир Смилевски
84 Бојана Гоцевска 68.5 Делчево Славе Михаилов
85 Сара Димитровска 68 Делчево Драгица Јовановска
86 Велко Апостолоски 68 Врапчиште Никола Трпески
87 Памела Мицевска 64.5 Делчево Горан Димитровски
88 Љупчо Трипуноски 64.5 Гостивар Дарко Оносимоски
89 Трајче Божинов 63 с. Јосифово Никола Кованцелиев
90 Марија Петровска 58 Делчево Горги Багевски
91 Дарко Додев 55 Неготино Лазар Зафиров
92 Ивана Стојанова 40.5 Росоман Слободан Печевски
93 Анетка Сапаловска 28 Делчево Билјана Николовска
94 Љиндихана Акија   Чаир Чамил Имери
95 Анѓела Јовановска   Аеродром Сузана Божиновска
96 Љупче Милошевски   Прилеп  
97 Марија Наумоска   Крушево  
98 Ирина Стојаноска   Крушево  
99 Дурим Имери   Тетово Мухамедјашар Велиу
100 Игор Савески   с. Вратница Даниела Попоска
101 Фатих Емурљаи с. Теарце Нулифер Усејнова Махмуди
102 Елена Настеска Кичево  
103 Елизабета Лазаревска Куманово Зоран Јаневски
104 Михаела Накева Свети Николе Драгомир Николовски
105 Снежана Филипоска Гостивар Живко Богојески
106 Зура Демири с Дебреше Мевљуде Елези

СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Ред. бр. Име и презиме Бодови Училиште Општина Наставник
1 Софија Велиновска 100 СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка Гордан Стојановски
2 Бранкица Чачарова 99 Гимназија Коста Сусинов Радовиш  
3 Маринела Антовска 99 Гимназија? Куманово Радмила Стојмановска
4 Маријана Јаневска 98 СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци Валентина Димитрова
5 Стефанија Таевска 95 СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци Валентина Димитрова
6 Антонела Велкова 94 СОУ Кочо Рацин Свети Николе  
7 Јована Таневска 91 СОУ Маврово - Ростуше Ростуше Медат Арслани
8 Александра Панева 90 Гимназија Коста Сусинов Радовиш  
9 Лилјана Матх 90 СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија Блашка Чугунска
10 Моника Анакиева 89 СОУ Методи Митевски Брицо Делчево Сребран Георгиевски
11 Тамара Николовска 89 СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка Гордан Стојановски
12 Мила Митрова 88 Гимназија Славчо Стојменски Штип Невенка Маролова
13 Михаил Наумовски 87 Гимназија Јосип Броз Тито Битола Љупчо Долевски
14 Влатко Петров 87 СОУ Гоце Делчев Валандово Тања Тунгелова Кимова
15 Фросина Настевска 85 СОУ Кочо Рацин Свети Николе  
16 Ивана Ристова 85 Ванчо Прке Виница Виолета Алексова
17 Зеќија Требишки 84 СОУ Маврово - Ростуше Ростуше Медат Арслани
18 Тијана Ахметовиќ 83 Марија Кири Склодовска Аеродром Лилјана Војновска
19 Малинка Јаневска 82 СОУ Митко Пенџуклиски Кратово Биљана Крстевска
20 Дијана Крушарска 80 ОСУ Ацо Русковски Берово Стојан Стојменов
21 Тамара Тодоровска 80 Гимназија ? Куманово м-р Срѓан Стојмановски
22 Марија Стојаноска 79 СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп  
23 Анамарија Џунџева 78 Гимназија Кочо Рацин Велес Славица Спасевска
24 Магдалена Милошовска 78 ОСУ Ацо Русковски Берово Јованчо Постоловски
25 Ирена Андоновска 78 Гимназија Таки Даскало Битола Ристо Грујовски
26 Дарија Дурлојкова 77 СОУ Гоце Делчев Валандово Тања Тунгелова Кимова
27 Стефан Коцев 76 Гимназија Славчо Стојменски Штип Невенка Маролова
28 Венета Ристовска 76 СОУ Миле Јаневски Џингар Македонска Каменица Снежана Велкова
29 Симона Тренческа 74 СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп  
30 Ивана Талевска 71 Крсте Петков Мисирков Демир Хисар Сашо Вренцовски
31 Симона Петреска 70.5 Браќа Миладиновци К. Вода Борис Василевски
32 Мартина Јовановска 70 Гимназија Таки Даскало Битола Татјана Петковска
33 Александра Алексовска 69.5 Гимназија Кочо Рацин Велес Славица Спасевска
34 Богина Шубеска 69 СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп  
35 Далибор Цветановски 66.5 СОУ Митко Пенџуклиски Кратово Биљана Крстевска
36 Христијан Ализанкоски 66 СОУ Св. Наум Охридски Македонски Брод Гоце Бошкоски
37 Велче Макриоски 60 СОУ Јане Сандански Битола Татјана Петковска
38 Ангела Кралеска 57 СОУ Св Наум Охридски Македонски Брод Гоце Бошкоски
39 Ангела Златановска 54 СОУ Миле Јаневски Џингар Македонска Каменица Снежана Велкова
40 Никола Симеонов 53 СОУ Гошо Викентиев Кочани Верче Наумова
41 Андријана Шаркоска 50 СОУ Ѓорче Петров Прилеп  
42 Кире Јованов 48 СОУ Богданци Богданци Иван Ванов
43 Ели Антевска 48 СОУ Владо Тасевски Бутел Борис Василевски
44 Весна Златковиќ 44 СОУ Св. Кирил и Методиј Неготино Ристо Николов
45 Оливер Смилевски  30 СОУ Таки Даскало Битола Мирјана Планчак
46 Елена Кузмановска   Ѓорѓи Димитров Карпош Елеонора Дамовска
47 Климент Трајчевски   ПСУ Јахја Ќемал Струга Зоран Ристовски
48 Зафир Ангелевски   ПСУ Јахја Кемал Струга Зоран Ристовски
49 Маја Воноска   ПСУ Јахја Ќемал Гостивар Предраг Илиески
50 Мухамед Јонузи   ПСУ Јахја Ќемал Гостивар Буњамин Емини
51 Сара Абази   ПСУ Јахја Ќемал Гостивар Буњамин Емини
52 Первин Алији   ПСУ Јахја Ќемал Гостивар Гунгур Дурсун
53