Општа геологија со петрографија

Име и презиме Колокв. I Колокв. II Практи. Испит Вкупно  
Борче Бошков       27    
Дарко Стаменовски 29 21        
Дајана Милева       33    
Душко Шутиноски 30 26        
Михајло Јосифов 21 25        
Сашка Искова 38 37        
Стефан Манојловски       38    
Стефан Петрески       10    
Стефан Трајков       0    
             
             
Педогеографија            
Адем Имери       35    
Александар Илиев       14    
Никола Јордановски       71    
Петар Трајков       68    
Сумер Сејфула       8    
             
Положиле со зелена боја