Резултати од испитот по предметот Педогеографија одржан на ден 12.06.2017 год.

 

1.     Ивона Грашкоска – 71

2.     Кристина Тодоровска – 70

3.     Моника Кузевска -65

4.     Филип Василевски – 40 (да се јави на усно)

5.     Ненад Ристиќ – 40 (да се јави на усно)

6.     Николче Савевски – 40 (да се јави на усно)

7.     Младенчо Клечкароски – 5

 

Резултати од испитот по предметот Општа геологија со петрографија одржан на ден 13.06.2017 год.

 

1.     Иван Богдановски – 40 (да се јави на усно)

2.     Дејановски Мартин – 38

3.     Николче Савевски – 26

4.     Михаела Димовска – 15

5.     Александра Павлова – 0

6.     Зорица Талеска – 0

7.     Ивана Наумоска – 0

 

Резултати од испитот по предметот Земјата и вселената одржан на ден 13.06.2017 год.

 

  1. Фросина Колевска - 55
  2. Ана Димитрова – 40 (да се јави на усно)
  3. Ѓорѓи Палески – 40 (да се јави на усно)
  4. Ардита Тоска - 0

 

Резултати од испитот по предметот Туристички- информациски системи одржан на ден 13.06.2017 год.

 

1.     Марија Стојановска – 42

2.     Ангел Спасовски – 40 (да се јави на усно)

3.     Бојан Босилков - 36

4.     Спасовски Наталиа – 35

5.     Милена Димоска – 27

 

 

Студентите со над 40 поени се положени, оние со 40 поени треба да дополагаат или да напишат добра статија, а под 40 поени не се положени.

Од предметниот наставник

Проф. д-р Ивица Милевски