Резултати од испитите Земјата и Вселената, Општа геологија и ТИС, одржани на 23.09.2019 година.

ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА  
Марта Мишкова 39?
Стефани Стомнароска 33
   
ГЕОЛОГИЈА  
Хисамедин Беќири 25
   
ТИС  
Наталија Спиридоновска 70
Мартин Мамучевски 69
Христина Мартиновска 68
   
Положено  
Да се јави  
Не положено