Резултати од испитите одржани на 06.06.2018 година

 

Предмет: Основи на географијата

 

1.      Митевски Филип                 20+16

2.      Ефтимова Драгана   22+8

3.      Србиновски Дарио    9+0

 

Предмет: Заштита на животната средина

 

            1. Тоска Ардита   22+23

            2. Младеновски Филип 20+21

            3. Димовска Михаела  15+20

            4. Рамани Јустра   20+10

            5. Ѓорѓевска Емилија  29+0

            6. Крстеска Наталија   13+9

            7. Јолевски Јованчо   5+7

            8. Петрушева Теодора  3+2

 

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

 

1.      Ѓорѓиевска Јована  24+21

2.      Милиќ Тијана  34

3.      Блажеска Моника  34

4.      Ристовски Дарко 9+14

5.      Маневска Ивана 10

6.      Божиновски Гордан 6

 

Напомена: Положиле кандидатите кои на двата дела од испитот имаат 20 и над 20 поени. Оние кандидати кои само на еден дел имаат 20 или над 20 поени потребно е да го дополагаат испитот на некоја од наредните сесии само на оној дел кој не им е положен.

 

                                                                                               

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска