Резултати од испитите одржани на 13.06.2016 година

 

Предмет: Заштита на животната средина

 

Положиле:///


Не положиле:

Јанковски Благојче

Колевска Фросина


 

Предмет: Основи на географијата

 

Положиле:

Блерта Љимани

Не положиле:

Сотировски Златко


                                                           

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

 

Положиле:

Босилков Бојан

Павловска Магдалена (да се јави на 18.09. во 9 часот)

Не положиле:                                              


                                                                                                           

 

 

 

 

Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска

                                                                                                                   _____________________________