Резултати од испитите одржани на 12.09.2018 година

 

Предмет: Основи на географијата

Положиле:

1.      Ардита Тоска 36+29

2.      Јустра Рамани 28+22

3.      Ефтимова Драгана 22

 

Предмет: Заштита на животната средина

Положиле:

            1. Крстеска Наталија 23+20

            2. Богдановски Иван 27

           

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

Положиле:

            1. Маневска Ивана 26

Не положиле:

            1. Тренеска Јулијана

 

 

                                                                                               

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска

                                                                                                                   _____________________________