Резултати од испитите одржани на 30.01.2018 година

 

Предмет: ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА

Испитот го положиле: /

Испитот не го положиле:

1.      Ефтимова Драгана

2.      Митевски Филип

3.      Шерифовски Мухамед

4.      Србиновски Дарио

5.      Сотировски Златко

 

Предмет: ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Испитот го положиле:

1.      Клинчарски Марко

Испитот не го положиле:

1.      Таневски Димитар

2.      Барутоска Елена

3.      Белевски Ѓорѓи

4.      Камчески Ѓорѓи

5.      Шабани Берсат

6.      Ѓорѓиоски Благојче

7.      Кикереков Симеон                                                                                                        

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска