Резултати од испитите одржани на 18.01.2017 година

 

Основи на географијата

Испитот го положиле:

1.      Цаневска Сара 32

2.      Наумоска Ивана 22

3.      Самојловски Дарко 21

4.      Димитрова Ана 20

5.      Божиновска Синоличка 22

6.      Ѓорѓевска Емилија - да се јави кај професорот

7.      Павиќевиќ Михаило – да се јави кај професорот

 

Заштита на животната средина

Испитот го положиле:

1.      Ристиќ Ненад 30

 

Туризам и заштита на животната средина

Испитот го положиле:

1.      Велковска Симона 25

 

 

                                                                                                           

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска

                                                                                                                   _____________________________