Резултати од испитите одржани на 07.02.2018 година

 


Предмет: ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Испитот го положиле:

1. Барутоска Елена

Да се јави: Камчески Ѓорѓи

Предмет: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА


Испитот не го положиле:
        
    1. Димитрова Ана                                                                                                    

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска