Резултати од II Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА

одржан на 25.12.2018 година

 

Р.б.

Презиме и име

Бодови

1

Спирковски Стефан

37

2

Наумовски Петар

32

3

Мелехат Ејуп

31

4

Беса Лужа

31

5

Мирљинда Рамадани

29

6

Павловска Клементина

28

7

Крстова Ивана

24

8

Маневски Дамјан

20

9

Исра Лучи

10

10

Хисамедин Беќири

9

11

Стомнароска Стефани

6

12

Мишкова Марта

4

Напомена: Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 20 поени (од вкупно 40).

Предметен професор

Проф.д-р Олгица Димитровска