Резултати од I Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА

одржан на 08.11.2017 година

 

Р.б.

Презиме и име

Бодови

1

Конески Оливер

39

2

Василева Марија

32

3

Димитриевска Ана

30

4

Златков Драган

29

5

Трајков Пане

29

6

Илиевска Ивана

28

7

Талевски Драган

28

8

Аризанковски Стефан

25

9

Ефремов Кирил

20

10

Павловски Бојан

20

11

Славковиќ Стефан

20

12

Ѓорев Влатко

16

13

Мемеди Ермира

16

14

Митевски Филип

16

15

Ефтимова Драгана

15

16

Јованоска Симона

11

17

Шерифовски Мухамед

8

Напомена: Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 20 поени (од вкупно 40).

Предметен професор

Проф.д-р Олгица Димитровска