Резултати од I Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА

одржан на 27.11.2018 година

 

Р.б.

Студент

Бодови

1

Спирковски Стефан

33

2

Мелехат Ејуп

28

3

Павловска Клементина

28

4

Беса Лужа

26

5

Крстова Ивана

26

6

Наумоски Петар

23

7

Маневски Дамјан

21

8

Стомнароска Стефани

20

9

Хисамедин Беќири

5

10

Милошески Михаел

4

11

Мишкова Марта

3

Напомена: Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 20 поени (од вкупно 40).

Предметен професор

Проф.д-р Олгица Димитровска