Резултати од IIКолоквиум по предметот

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 24.12.2018 година

 

Р.б.

Студент

Бодови

1

Манолев Здравко

36

2

Трајков Пане

35

3

Трипуновски Дарко

32

4

Трајчевски Андреј

31

5

Димитриевска Ана

31

6

Василева Марија

31

7

Ристески Илија

29

8

Илиевска Ивана

27

9

Манчев Александар

26

10

Талевски Драган

24

11

Петковска Марија

21

12

Стајиќ Александар

21

13

Пупалеска Георгина

15

14

Аризанковски Стефан

15

15

Блажевски Виктор

14

16

Димитровски Кирил

12

17

Мемеди Емира

11

18

Андоновки Виктор

9

Напомена:

Положиле студентите со 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

Студентите со 18 и 17 бодови да се јават кај предметниот професор на 28.11.2018 година во 10 часот.

Предметен наставник

Проф.д-р Олгица Димитровска