Резултати од I Колоквиум по предметот

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 21.11.2016 година

 

Р.б.

Студент

Бодови

1

Горјанов Ангела

34

2

Кузевска Моника

32

3

Ристиќ Ненад

25

4

Савевски Николче

25

5

Ефремовски Мартин

23

6

Аврамовски Бојан

23 (да се јави)

7

Василевски Оливер

22

8

Колевска Фросина

20

9

Хаџијевска Аделина

20

10

Клечкароски Младенчо

11

11

Мијаловски Александар

10

12

Василевски Филип

4

13

Арслановски Егзон

1

14

Грашкоска Ивона

1

15

Радуловски Јове

0

16

Наќев Ангел

0

17

Мицески Теодор

0

Напомена:

Положиле студентите со 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

Предметен наставник

Проф.д-р Олгица Димитровска