Резултати од I Колоквиум по предметот

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 13.11.2017 година

 

Р.б.

Студент

Бодови

1

Ниневска Христина

34

2

Билали Ханис

32

3

Крстев Стефан

32

4

Алексова Бојана

31

5

Велески Филип

31

6

Недев Диме

29

7

Хиниќ Јована

27

8

Граороски Христијан

25

9

Павиќевиќ Михајло

23

10

Митрев Тихомир

23

11

Талеска Драгана

22

12

Дејановски Мартин

21

13

Стојаноски Александар

20

14

Палески Ѓорѓи

20

15

Колевска Фросина

18

16

Богдановски Иван

17

17

Крстеска Наталија

16

18

Ѓорѓевска Емилија

15

19

Младеновски Филип

15

20

Божиновска Синоличка

15

21

Несторовски Михаел

14

22

Димовска Михаела

13

23

Љимани Бљерта

11

24

Јолевски Јованчо

9

25

Рамани Јусра

7

26

Рашиќ Емир

4

27

Димитрова Ана

4

28

Спасовска Елена

3

Напомена:

Положиле студентите со 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

Предметен наставник

Проф.д-р Олгица Димитровска