Резултати од I Колоквиум по предметот

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 26.11.2018 година

 

Р.б.

Студент

Бодови

1

Трипуновски Дарко

36

2

Манолев Здравко

35

3

Ристески Илија

35

4

Трајчевски Андреј

35

5

Василева Марија

32

6

Трајков Пане

30

7

Петковска Марија

27

8

Димитриевска Ана

26

9

Илиеска Ивана

24

10

Аризанковски Стефан

21

11

Манчев Александар

21

12

Пешовска Ивана

20

13

Талевски Драган

18

14

Јованоска Симона

18

15

Стајиќ Александар

17

16

Андоновски Виктор

17

17

Блажевски Виктор

17

18

Шеќеровиќ Оливер

11

19

Мемеди Емира

9

20

Пупалеска Георгина

6

21

Димитровски Кирил

5

22

Канзуров Лазар

5

23

Ефтимова Драгана

3

24

Златков Драган

2

Напомена:

Положиле студентите со 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

Студентите со 18 и 17 бодови да се јават кај предметниот професор на 28.11.2018 година во 10 часот.

Предметен наставник

Проф.д-р Олгица Димитровска