Резултати од II Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 09.05.2017 година

 


Студент

Бодови


1.

Предарска

Ирена

36

2.

Стојанова

Љубица

35

3.

Маневска

Емилија

34

4.

Арсовска

Христина

33

5.

Величковска

Симона

31

6.

Димитриевска

Симона

28

7.

Грнев

Ѓорѓи

25

8.

Коцева

Вероника

24

9.

Коцевска

Огнена

22

10.

Димоска

Милена

20

11.

Момировски

Самоил

16

12.

Димова

Ивона

16

13.

Неделковска

Викторија

12

14.

Спасовска

Наталија

11

15.

Босилков

Бојан

11

16.

Здравевски

Филип

10

17.

Николовска

Нина

10

18.

Павловска

Магдалена

2

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                           Проф.д-р Олгица Димитровска