Резултати од II Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 10.05.2018 година

 


Студент

Бодови

1.

Мандак

Имер

39

2.

Пуреовски

Јованче

34

3.

Тошевска

Мартина

27

4.

Јовановиќ

Јована

25

5.

Ѓорѓиева

Ана

23

6.

Николоска

Марија

16

7.

Ѓурчевски

Ѓорче

16

8.

Соколова

Живкица

15

9.

Ристовски

Дарко

14

10.

Дуковски

Андреј

10

 

 

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                           Проф.д-р Олгица Димитровска