Резултати од I Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 28.03.2017 година

 


Студент

Бодови

1.

Стојановска

Марија

34

2.

Арсовска

Христина

33

3.

Маневска

Емилија

32

4.

Предарска

Ирена

32

5.

Коцевска

Огнена

32

6.

Стојанова

Љубица

32

7.

Димитриевска

Симона

24

8.

Коцева

Вероника

23

9.

Граматикова

Сандра

21

10.

Момироски

Самоил

21

11.

Величковска

Симона

20

12.

Димоска

Милена

18

13.

Грнев

Ѓорѓи

17

14.

Неделковска

Викторија

16

15.

Николовска

Нина

16

16.

Николовски

Лазар

15

17.

Спасовска

Наталиа

13

18.

Димова

Ивона

11

19.

Здравевски

Филип

6

20.

Ристовски

Адријан

5

21.

Шабани

Бесарт

4

22.

Павловска

Магдалена

3

23.

Стаменкоска

Сара

2

 

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                           Проф.д-р Олгица Димитровска