Резултати од I Колоквиум по предметот

ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 27.03.2018 година

 


Студент

Бодови

1.

Милковска

Моника

37

2.

Качакова

Кристина

36

3.

Милиќ

Тијана

31

4.

Блажеска

Моника

31

5.

Николовска

Сања

30

6.

Пуреовски

Јованче

29

7.

Мандак

Имер

28

8.

Тошевска

Мартина

27

9.

Маневска

Ивана

24

10.

Николоска

Марија

21

11.

Ѓорѓиева

Ана

21

12.

Јовановиќ

Јована

20

13.

Ѓурчевски

Ѓорче

20

14.

Соколова

Живкица

20

15.

Божиновски

Гордан

17

16.

Лотиќ

Кристина

17

17.

Лозаноски

Стефан

15

18.

Ристовски

Дарко

15

19.

Ангеловска

Анастасија

14

20.

Тренеска

Јулијана

14

21.

Трајковиќ

Меланија

13

22.

Ѓорѓиевска

Јована

10

23.

Волкановски

Христијан

10

24.

Мирческа

Антонела

8

25.

Божиновска

Елена

7

26.

Дуковски

Андреј

7

27.

Стоевски

Кристофер

6

 

Напомена:

Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

 

Резултати од испитот по предметот

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

одржан на 27.03.2018 година

Положиле:

1. Димитрова Ана

Не положиле:

1. Димовска Михалела

2. Тоска Ардита

 

 

                                                                                                             Предметен професор

                                                                                                           Проф.д-р Олгица Димитровска