Резултати од испитот одржан на 31.01.2018 година

 

Предмет: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Да се јават кај предметниот професор на 05.02.2018 (во 10 часот)

1.      Стојановски Александар

2.      Божиновска Синоличка

3.      Несторовски Михаел

 

Испитот не го положиле:

1.      Рамани Јусра

2.      Младеновски Филип

                                                                                                                                                                                                                                    Предметен професор

                                                                                                    

 

Проф.д-р Олгица Димитровска

                                                                                                                           _____________________________