Резултати од испитот одржани на 28.11.2018 година

 

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

Положиле:

Николовска Сања

Не положиле:

Трајковиќ Меланија

Дуковски Андреј

Лотиќ Кристина

Рубановска Ангела

Златкова Марија

Денковска Сандра

Лозаноски Стефан

 

Предметен професор

проф.д-р Олгица Димитровска