Резултати од испитите одржани на 12.06.2017 година

 

Испитот го положиле:

1.      Николовска Нина

2.      Неделковска Викторија

3.      Здравевски Филип

4.      Дејановски Мартин

 

Да се јави кај предметниот професор на 14.06. (среда) во 9 часот

1.      Павловска Магдалена

 

Испитот не го положиле:

1.      Босилков Бојан

2.      Димовска Михаела                                                                                                        

                                                                                                            Предметен професор

                                                                                                     Проф.д-р Олгица Димитровска

                                                                                                                   _____________________________