Резултати од испитите одржани на 26.01.2017 година

 

Предмет: Заштита на животната средина

Положиле:

Грашкоска Ивона

Мијаковски Александар

Тодоровска Кристина

Ристевска Александра

Не положиле:

Јанковски Благојче

Мицески Теодор

Радуловски Јове

Арслановски Егзон

 

Предмет: Основи на географијата

Положиле:

Михали Игор

Не положиле:

Палески Ѓорѓи

Талеска Зорица

Димовска Михаела

Новески Леонардо

Иваноска Ангела

Бојаџиска Тамара
                                                   

Предмет: Туризам и заштита на животната средина

Положиле:

Митевска Рената

Николовски Никола

Самарџиоска Илина

Манчевска Викторија

Сапунџиев Иван

Да се јават на 31.01.2017:

Митковски Роберт

Николовска Марија

Не положиле:

Бојкова Милена

Фидановска Ана

Факиќ Семир

Стомнароски Филип