ИЗВЕСТУВАЊА ОД ПРОФ. Д-Р ОЛГИЦА ДИМИТРОВСКА

12.06.2020

Известување за студентите во врска со спроведивањето на испите во јунско-јулската сесија.

02.06.2020

Се известуваат студентите дека е направена промена на датумите за испит во јунско-јулската сесија и новите датуми се: 18.06., 25.06. и 09.07.2020 со почеток од 10 часот. За начинот на одржување (со физичко присуство во просториите на ПМФ или online) дополнително и навремено ќе бидете известени.