ИЗВЕСТУВАЊА ОД ПРОФ. Д-Р ОЛГИЦА ДИМИТРОВСКА

20.06.2018

Испитите во септемвриската сесијата ќе се одржат на 12.09. (среда) и 19.09.2018 г. (среда) со почеток во 10 часот. 

20.06.2018

Резултати од испитот одржан на 20.06.2018 година.   

07.06.2018

Резултати од испитот одржан на 06.06.2018 година. Оценки може да се земат на 11.06. или на 20.06.2018 година со почеток во 10 часот.  

23.05.2018

Резултати од испитот одржан на 23.05.2018 година.

11.05.2018

Испитите во сесијата мај/јуни ќе се одржат на 23.05. (среда) и 06.06.2018 г. (среда) со почеток во 10 часот. 

10.05.2018

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 10.05.2018 година. На студентите кои имаат положено оценките ќе им бидат впишани на соодветните датуми кои ќе бидат одредени во сесијата. 

28.03.2018

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА и резултати од испитот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржани на 27.03.2018 година. 

08.02.2018

Резултати од испитот одржан на 07.02.2018 година.

01.02.2018

Резултати од испитот одржан на 31.01.2018 година.

31.01.2018

Резултати од испитите одржани на 30.01.2018 година.

14.12.2017

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 13.12.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). За студентите кои имаат положено оценките ќе бидат внесени на соодветниот датум во јануарскиот испитен рок.

22.11.2016

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 13.11.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

09.11.2017

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 08.11.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

02.11.2017

Се известуваат студентите од I година дека Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ќе се одржи на 08.11.2017 година (среда) со почеток во 12 часот во просторија бр.95.

Испитите во ноемврискиот дополнителен испитен рок ќе се одржат на 08.11.2017 година (среда) со почеток во 09 часот.

14.09.2017

Резултати од испитите одржани на 13.09.2017

12.06.2017

Резултати од испитите одржани на 12.06.2017 година.

22.05.2017

Испитите во сесијата мај/јуни ќе се одржат на 29.05. (понеделник) и 12.06.2017 г. (понеделник) со почеток во 09 часот. 

Во сесијата август/септември испитите ќе се одржат на 04.09. (понеделник) и 13.09.2017 г.(среда) со почеток во 09 часот.

10.05.2017

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 09.05.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

03.04.2017

Испитите во априлската испитна сесија ќе се одржат на 19.04.2017 година (среда) со почеток во 09 часот.

29.03.2017

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 28.03.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

23.03.2017

Се известуваат студентите од II година насока Туризам дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 28.03.2017 година (вторник) во амфитеатарот на втори кат бр.305 со почеток од 12 часот.

30.01.2017

Резултати од испитите одржани на 26.01.2017 година.

23.01.2017

Резултати од испитите одржани на 18.01.2017 година.

26.12.2016

Испитите во јануарскиот испитен рок ќе се одржат на 18.01.2017 година (Прва декада) и 26.01.2017 година (Втора декада) со почеток во 09 часот.

21.12.2016

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 20.12.2016 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

20.12.2016

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 19.12.2016 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

14.12.2016

Се известуваат студентите од I година дека Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ќе се одржи на 20.12.2016 година (вторник) со почеток во 10 часот во просторија бр.95.

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 19.12.2016 година (понеделник) со почеток во 10 часот во просторија бр.65.

23.11.2016

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 22.11.2016 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

22.11.2016

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 21.11.2016 година.

22.11.2016

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 21.11.2016 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

08.11.2016

Испитите во ноемврискиот испитен рок ќе се одржат на 21.11.2016 година со почеток во 10 часот.

08.11.2016

Се известуваат студентите од I година дека Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ќе се одржи на 22.11.2016 година (вторник) со почеток во 11 часот во просторија бр.95.

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 21.11.2016 година (понеделник) со почеток во 10 часот во просторија бр.95.

15.06.2016

Испитите во септемврискиот испитен рок ќе се одржат на 06.09.2016 година (Прва декада) и 14.09.2016 година (Втора декада) со почеток во 09 часот.

14.06.2016

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 14.06.2016 година.

31.05.2016

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 30.05.2016 година.

10.05.2016

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 10.05.2016 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

04.05.2016

Се известуваат студентите од II година насока Туризам дека Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 10.05.2016 година (вторник) во амфитеатарот на втори кат бр.305 со почеток од 12 часот. Се замолуваат студентите за почитување на закажаниот термин.

31.03.2016

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 29.03.2016 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

28.03.2016

Се известуваат студентите дека терминот за полагање во дополнителната априлска сесија е 20.04.2016 година (среда) со почеток од 9 часот.

25.03.2016

Се известуваат студентите од II година насока Туризам дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 29.03.2016 година (вторник) во амфитеатарот на втори кат бр.305 со почеток од 12 часот.

27.01.2016

Резултати од испитите одржани на 25.01.2016 година.

20.01.2016

Резултати од испитите одржани на 20.01.2016 година.

28.12.2015

Испитите во јануарскиот испитен рок ќе се одржат на 18.01.2015 година (Прва декада) и 25.01.2015 година (Втора декада) со почеток во 09 часот.

21.12.2015

Резултати од вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 17.12.2015 година.

17.12.2015

Резултати од вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 16.12.2015 година.

10.12.2015

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 16.12.2015 година (среда) со почеток во 10 часот во просторија бр.65.

Се известуваат студентите од I година дека Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ќе се одржи на 17.12.2015 година (четврток) со почеток во 10 часот во просторија бр.95.

23.11.2015

Резултати од колоквиумот по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 19.11.2015 година.

16.11.2015

Се известуваат студентите од I година дека Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ќе се одржи на 19.11.2015 година (четврток) со почеток во 10 часот во просторија бр.95.

16.11.2015

Резултати од испитот по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 11.11.2015 година.

06.11.2015

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 11.11.2015 година (среда) со почеток во 10 часот во просторија бр.65.

03.09.2015

Се известуваат студентите дека сите испити предвидени за 07.09.2015 година се одложуваат за 10.09.2015 година (четврток). Истите ќе започнат во 9 часот.

18.06.2015

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 17.06.2015 година.

04.06.2015

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 03.04.2015 година.

18.05.2015

РАСПОРЕД на датуми за полагање на исптити во сесија мај/јуни и август/септември 2015 година.

18.05.2015

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 12.05.2015 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

06.04.2015

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 31.03.2015 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

30.03.2015

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи 31.03.2015 година (вторник) во амфитеатарот на 3 кат со почеток ТОЧНО во 11,00 часот. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

19.12.2014

Се известуваат сите студенти дека испитите во јануарската сесија ќе се одржат на 14.01.2015 година (среда) и 27.01.2015 година (вторник)  со почеток од 9 часот. Студентот има право да се јави само на еден датум.

19.12.2014

Се известуваат студентите од насока Демографија дека поправниот втор колоквиум по предметот Основи на географија ќе се одржи на 24.12. 2014 г. (среда) со почеток во 10 часот во просторија бр.65. Право на полагање имаат сите студенти освен тие што освоиле 0 поени неможат да се јават на кололквиумот.

12.12.2014

Резултати од Вториот Колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 11.12.2014 година. За финална оценка студентите да се јават на датумот кој ќе биде закажан за испит во јануарската испитна сесија.

12.12.2014

Резултати од Вториот Колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 10.12.2014 година. За финална оценка студентите да се јават на датумот кој ќе биде закажан за испит во јануарската испитна сесија.

21.11.2014

Почитувани студенти во прилог ви се дадени испитните прашања по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА со напомена дека тие се однесуваат само на материјалот за Вториот Колоквиум.

21.11.2014

Резултати од I Колоквиум по предметот  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 19.11.2014 година

07.11.2014

Резултати од I Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 06.11.2014 година

10.09.2014

Резултати од испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 10.09.2014 година.

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 10.09.2014 година.

18.06.2014

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 18.06.2014 година.

10.06.2014

Сите испити кај проф.д-р Олгица Димитровска во септемврискиот испитен рок ќе се одвиваат на 03.09.2014 (I декада) и 10.09.2014 (II декада) со почеток во 9 часот.  Студентот има право да полага само на еден датум. Семинарските работи за предметите: Култури и цивилизации, Заштита на природното наследство и Природни катастрофи треба да се предадат најдоцна 7 дена пред испитот.

29.05.2014

Резултати од  испитот по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 29.05.2014 година: Богатиновски Виктор – 29 поени, Јовановска Катерина 27 – поени. Од испитот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА: Петрески Јован – оценка 6, Иванов Кире – оценка 6. Оценките ќе бидат впишани наредната недела.

21.05.2014

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 20.05.2014 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). Оценките ќе бидат впишани на датумот одреден за полагање на соодветниот предмет.

19.05.2014

РАСПОРЕД на датуми за полагање на исптити во сесија мај/јуни  2014 година.

02.04.2014

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 01.04.2014 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

24.03.2014

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 01.04.2014 година (вторник) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 11,00 часот. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

28.01.2014

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, НАСТАВНА НАСОКА ДЕКА ПОПОЛНУВАЊЕТО И ПОТПИШУВАЊЕТО НА ЕКТС ОБРАЗЦИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ОД ПЕРИОДОТ 03.02. (ПОНЕДЕЛНИК) ДО 07.02. (ПЕТОК) 2014 ГОДИНА.

ПРИЕМОТ НА СТУДЕНТИ СО ПОПОЛНЕТ ЕКТС ОБРАЗЕЦ ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 09-12 ЧАСОТ.

ПРАЗНИТЕ ЕКТС ОБРАЗЦИ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПОДИГНЕТЕ ОД БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА.

ПОПЛНЕТИТЕ ЕКТС ОБРАЗЦИ МОЖЕ ДА ГИ ОСТАВИТЕ ВО  БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА.

20.12.2013

Резултати од Вториот Колоквиум по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 19.12.2013 година.

20.12.2013

РАСПОРЕД на датуми за полагање на исптити во јануарскиот испитен рок во 2014 година.

11.12.2013

Резултати од Вториот Колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 11.12.2013 година. Потписи за соодветниот предмет ќе се даваат на 19.12.2013 г. За финална оценка студентите да се јават на датумот кој ќе биде закажан за испит во јануарската испитна сесија.

02.12.2013

Се известуваат студентите дека Вториот Колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 11.12.2013 г. (среда) со почеток во 10 часот а Вториот Колоквиум по предметот ХИДРОЛОГИЈА ќе се одржи на 19.11.2013 г. (четврток) со почеток во 9 часот. И двата колоквиуми ќе се одржат во просторија бр.65.

15.11.2013

Резултати од Првиот Колоквиум по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 14.11.2013 година.

13.11.2013

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот ХИДРОЛОГИЈА ќе се одржи на 14.11.2013 година (четврток) со почеток во 9 (девет) часот во просторија бр.65.

09.11.2013

Резултати од Првиот Колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 06.11.2013 година. Студентите со 17 и 18 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во среда (13.11) во 9 часот.

18.09.2013

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 18.09.2013 година.

07.06.2013

Резултати од испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 12.06.2013 година.

07.06.2013

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 07.06.2013 година.

28.05.2013

Резултати од испитот по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 28.05.2013 година.

17.05.2013

РАСПОРЕД на датуми за полагање на исптити во сесиите мај/јуни и август/септември во 2013 година.

16.05.2013

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 14.05.2013 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). Студентите со  17 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во понеделник (20.05.) од 9-10 часот.

20.03.2013

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 14.05.2013 година (вторник) во предавална бр.95 со почеток во 11,00 часот за I група и 12,30 часот за II група. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот. Вонредните студенти во зависност од нивните работни обврски, исто така може да полагаат во еден од наведените термини.

29.04.2013

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 14.05.2013 година (вторник). За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени.  

7.03.2013

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 26.03.2013 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). Студентите со  17 и 18  бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во во вторник (02.04.) од 9-11 часот.

20.03.2013

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 26.03.2012 година (вторник) во амфитеатарот на 3 кат со почеток во 12,00 часот за I група и 13,30 часот за II група. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот. Вонредните студенти во зависност од нивните работни обврски, исто така може да полагаат во еден од наведените термини.

23.01.2013

Резултати од испитот по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 30.01.2013 година

23.01.2013

Резултати од испитот по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 23.01.2013 година

22.11.2012

Резултати од II Колоквиум и испитот по предметот  ХИДРОЛОГИЈА одржан на 27.12.2012 година

24.12.2012

РАСПОРЕД на датуми за полагање на исптити во јануарско-февруарскиот испитен рок во 2013 година.

20.12.2012

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот ХИДРОЛОГИЈА ќе се одржи на 27.12.2012 година (четврток) со почеток во 09 (девет) часот во слушална бр.95. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот. Насоката ГИС и вонредните студенти ќе полагаат на 28.12.2012 година (петок) со почеток во 09 (девет) часот во хидролошка лабораторија.

19.12.2012

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 19.12.2012 година.

19.12.2012

Резултати од II Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 18.12.2012 година

14.12.2012

Се известуваат студентите од I година дека Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА  ќе се одржи на 18.12.2012 година (вторник) со почеток од 10 (десет) часот во слушална бр.95. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 19.12.2012 година (среда) со почеток во 11 (единаесет) часот во амфитеатарот на трети кат (нов објект). Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

30.10.2012

Се известуваат студентите од I година дека Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА  ќе се одржи на 18.12.2012 година (вторник). За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени. Испитните прашања ви се дадени во претходните известувања.

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 19.12.2012 година. За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени.

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот ХИДРОЛОГИЈА ќе се одржи на 27.12.2012 година. За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени. Испитните прашања ви се дадени во претходните известувања.

26.11.2012

Почитувани студенти во прилог ви се дадени испитните прашања по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА со напомена дека тие се однесуваат само на материјалот за Вториот Колоквиум.

24.11.2012

Почитувани студенти во прилог ви се дадени испитните прашања по предметот ХИДРОЛОГИЈА со напомена дека тие се однесуваат само на материјалот за Вториот Колоквиум.

22.11.2012

Резултати од I Колоквиум и испитот по предметот  ХИДРОЛОГИЈА одржан на 22.11.2012 година

22.11.2012

Резултати од I Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 20.11.2012 година

13.11.2012

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот Хидрологија што требаше да се одржи на 15.11.2012 година СЕ ОДЛОЖУВА за 22.11.2012 година.

Се известуваат студентите од I година дека Првиот колоквиум по предметот Основи на географијата ќе се одржи на 20.11.2012 година (вторник) со почеток во 10,00 часот во слушална бр.95. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

10.11.2012

Се известуваат студентите од I година дека Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА  ќе се одржи на 20.11.2012 година (вторник). За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени. Материјалот за полагање е заклучно со поглавјето Средновековен период до големите откритија.

09.11.2012

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 07.11.2012 година.

05.11.2012

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот Заштита на животната средина ќе се одржи на 07.11.2012 година (среда) со почеток во 10,00 часот во амфитеатарот на трети кат (нов објект). Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

30.10.2012

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот Заштита на животната средина ќе се одржи на 07.11.2012 година. За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени. Материјалот за полагање е заклучно со поглавјето Загадување и заштита на воздухот.

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот Хидрологија ќе се одржи на 15.11.2012 година. За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени. Испитните прашања ви се дадени во претходното известување.

19.10.2012

Почитувани студенти во прилог ви се дадени испитните прашања по предметот ХИДРОЛОГИЈА со напомена дека тие се однесуваат само на материјалот за Првиот Колоквиум.

19.10.2012

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на географијата, дека материјалот за истиот е готов и може да се набави во книжарница-фотокопир Тони (во подземниот премин).

17.10.2012

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Заштита на животната средина, дека материјалот за истиот е готов и може да се набави во книжарница-фотокопир Тони (во подземниот премин).

12.09.2012

Резултати од испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 12.09.2012 година.

06.09.2012

Резултати од испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 06.09.2012 година.

22.06.2012

Се известуваат студентите кои ги положиле испитите кај проф.д-р Олгица Димитровска оценки може да земат заклучно со понеделник (25.06.) и вторник (26.06) од 8-9 часот. Доколку не ги земале оценките истото може да го направат и кон крајот на август и почетокот на септември со што датумот ќе биде впишан со пријавата од јуни односно нема потреба од повторно пријавување.

20.06.2012

Резултати од испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 19.06.2012 година.

18.06.2012

Испитот по Основи на географијата го положиле: Велкова Моника и Личина Јасмин. Студентите Ангеловски Атанас и Јовановски Дамјан да се јават на усно доиспрашување на 20.06.2012 г. во 10 часот.

08.06.2012

Резултати од испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 07.06.2012 година.

18.05.2012

РАСПОРЕД на датуми за полагање на исптити во сесиите јуни и август/септември во 2012 година.

16.05.2012

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 15.05.2012 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). Студентите со 17  и 19 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во во понеделник (21.05.) од 9-11 часот.

10.05.2012

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 15.05.2012 година (вторник) со почеток во 10,00 часот во амфитеатарот на трети кат. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

03.05.2012

Испитот по хидрологија го положиле: Ѓорѓиевска Јасмина и Митрева Михаела. За оценки може да се јават во термините за консултации.

17.04.2012

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 15.05.2012 година (вторник).  За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени.

17.04.2012

Испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА во априлската испитна сесија (за апсоловенти) ќе се одржи на 24.04.2012 година со почеток во 09 часот.

29.03.2012

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 27.03.2012 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). Студентите со 16, 17 18 И 19 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во во вторник (03.04.) од 9-11 часот.

21.03.2012

Се известуваат студентите од II година на Институтот за географија насока ТУРИЗАМ дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗМОТ И ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 27.03.2012 година (вторник) со почеток во 10,00 часот во амфитеатарот на трети кат. Се замолуваат студентите за навремено присуство, бидејќи после закажаниот термин нема да можат да присуствуваат на колоквиумот.

07.03.2012

Се известуваат студентите на Институтот за географија да ги почитуваат ТЕРМИНИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ. Доколку настане некоја промена благовремено ќе бидете известени.

07.03.2012

Се известуваат вонредните студенти од II година насока туризам,  наставата по предметот Туризмот и заштитата на животната средина ќе се одржи на 31.03.2012 година (сабота) со почеток во 9 часот во амфитеатарот на трети кат во новиот објект.

07.03.2012

Се известуваат вонредните студенти од I година наставна географија кои го имаат избрано предметот Култури и цивилизации, наставата ќе се одржи на 23.03.2012 година (петок) со почеток во 17 часот во предавална бр.122.

07.03.2012

Се известуваат вонредните студенти од II година наставна географија кои го избрале предметот Природни катастрофи, наставата ќе се одржи на 09.03.2012 година (петок) со почеток во 17 часот во предавална бр.86.

07.03.2012

Се известуваат студентите од I година наставна географија кои ги имаат избрано предметите Култури и цивилизации и Географски откритија, да се јават на 09.03.2012 година (петок) во 9 часот во предавална бр.95.

07.03.2012

Се известуваат студентите од II година наставна географија кои ги имаат избрано предметите Заштита на природното наследство и Природни катастрофи, да се јават на 14.03.2012 година (среда) во 9 часот во предавална бр.65.

06.02.2012

Резултати од  испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 03.02.2012. година.

03.02.2012

Резултати од  испитот по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 02.02.2012. година.

01.02.2012

Резултати од  испитот по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 31.01.2012. година.

27.01.2012

Резултати од  испитот по предметот ХИДРОЛОГИЈА одржан на 25.01.2012. година.

25.01.2012

Резултати од  испитот по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 24.01.2012 година.

09.01.2012

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 28.12.2011 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).  Студентите со 17, 18 и 19 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во петок (13.01) или понеделник (16.01) во 9 часот.

28.12.2011

Распоред на датуми за полагање на исптити во јануарско-февруарскиот испите рок во 2012 година.

22.12.2011

Потписи за ислушан предмет, студентите од I година ќе добијат во понеделник на 26.12.2011 година а студентите од II година во среда на 28.12.2011 година.

На студентите кои ги имаат положено двата колоквиума оценките ќе им бидат впишани на датумите кои ќе бидат закажани за соодветниот предмет во јануарско-февруарската испитна сесија. Останатите студенти ќе се јават на испит на соодветните датуми.

21.12.2001

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 20.12.2011 година. Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 20 поени и повеќе бодови (од вкупно 40). Студентите со 17 и 19 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во понеделник (26.12) или вторник (27.12) во 9 часот.

21.12.2011

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот Заштита на животната средина ќе се одржи на 28.12.2011 година (среда) со почеток во 8,30 часот во просторија бр.95.

20.12.2011

Се известуваат студентите од II година дека Вториот колоквиум по предметот Заштита на животната средина ќе се одржи на 28.12.2011 година (среда). За точното време на започнување на истиот и просторија на одржување дополнително ќе бидете известени.

14.12.2011

Се известуваат студентите од I година кои треба да го полагаат Вториот колоквиум по предметот Основи на географијата дека истиот ќе се одржи на 20.12.2011 година (вторник) со почеток во 10,00 часот во просторија број 95.

01.12.2011

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 30.11.2011 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). Студентите со 16 и 17 бодови имаат право на дополнително усмено полагање за преодни поени во понеделник (05.12) или вторник (06.12) во 9 часот.

22.11.2011

Се известуваат студентите од II година дека Првиот колоквиум по предметот Заштита на животната средина ќе се одржи на 30.11.2011 година (среда) со почеток во 10 (десет) часот во Големиот физички амфитеатар (Амфитеатарот на Институтот за физика).

17.11.2011

Резултати од I Колоквиум по предметот  ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 15.11.2011 година