ИЗВЕСТУВАЊА ОД ПРОФ. Д-Р ОЛГИЦА ДИМИТРОВСКА

11.06.2019

Резултати од испитот одржан на 10.06.2019 година.   

21.05.2019

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на20.05.2019 година. На студентите кои имаат положено оценките ќе им бидат впишани на соодветните датуми кои ќе бидат одредени во сесијата. 

09.04.2019

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 08.04.2019 година. 

22.02.2019

Резултати од испитот одржан на 22.02.2019 година.

05.02.2019

Резултати од испитот одржан на 04.02.2019 година.

22.01.2019

Резултати од испитот одржан на 21.01.2019 година.   

25.12.2018

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 25.12.2018 година.

25.12.2018

Испитите во сесијата јануари/февруари ќе се одржат на 21.01. (понеделник) и 04.02.2019 г. (понеделник) со почеток во 10 часот. 

25.12.2018

Резултати од Вториот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 24.12.2018 година.   

28.11.2018

Резултати од испитот одржан на 28.11.2018 година.   

28.11.2018

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 27.11.2018 година.     

27.11.2018

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 26.11.2018 година.   

13.11.2018

Испитите во ноемвриската сесијата ќе се одржат на 28.11.2018 г. (среда) со почеток во 10 часот. 

12.09.2018

Резултати од испитот одржан на 12.09.2018 година.

20.06.2018

Испитите во септемвриската сесијата ќе се одржат на 12.09. (среда) и 19.09.2018 г. (среда) со почеток во 10 часот. 

20.06.2018

Резултати од испитот одржан на 20.06.2018 година.   

07.06.2018

Резултати од испитот одржан на 06.06.2018 година. Оценки може да се земат на 11.06. или на 20.06.2018 година со почеток во 10 часот.  

23.05.2018

Резултати од испитот одржан на 23.05.2018 година.

11.05.2018

Испитите во сесијата мај/јуни ќе се одржат на 23.05. (среда) и 06.06.2018 г. (среда) со почеток во 10 часот. 

10.05.2018

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 10.05.2018 година. На студентите кои имаат положено оценките ќе им бидат впишани на соодветните датуми кои ќе бидат одредени во сесијата. 

28.03.2018

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА и резултати од испитот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржани на 27.03.2018 година. 

08.02.2018

Резултати од испитот одржан на 07.02.2018 година.

01.02.2018

Резултати од испитот одржан на 31.01.2018 година.

31.01.2018

Резултати од испитите одржани на 30.01.2018 година.  

14.12.2017

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 13.12.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40). За студентите кои имаат положено оценките ќе бидат внесени на соодветниот датум во јануарскиот испитен рок.

22.11.2016

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 13.11.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

09.11.2017

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА одржан на 08.11.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

02.11.2017

Се известуваат студентите од I година дека Првиот колоквиум по предметот ОСНОВИ НА ГЕОГРАФИЈАТА ќе се одржи на 08.11.2017 година (среда) со почеток во 12 часот во просторија бр.95.

Испитите во ноемврискиот дополнителен испитен рок ќе се одржат на 08.11.2017 година (среда) со почеток во 09 часот.

14.09.2017

Резултати од испитите одржани на 13.09.2017

12.06.2017

Резултати од испитите одржани на 12.06.2017 година.

22.05.2017

Испитите во сесијата мај/јуни ќе се одржат на 29.05. (понеделник) и 12.06.2017 г. (понеделник) со почеток во 09 часот. 

Во сесијата август/септември испитите ќе се одржат на 04.09. (понеделник) и 13.09.2017 г.(среда) со почеток во 09 часот.

10.05.2017

Резултати од  Вториот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 09.05.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

03.04.2017

Испитите во априлската испитна сесија ќе се одржат на 19.04.2017 година (среда) со почеток во 09 часот.

29.03.2017

Резултати од  Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА одржан на 28.03.2017 година. Положиле студентите со освоени 20 и повеќе бодови (од вкупно 40).

23.03.2017

Се известуваат студентите од II година насока Туризам дека Првиот колоквиум по предметот ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ќе се одржи на 28.03.2017 година (вторник) во амфитеатарот на втори кат бр.305 со почеток од 12 часот.

30.01.2017

Резултати од испитите одржани на 26.01.2017 година.

23.01.2017

Резултати од испитите одржани на 18.01.2017 година.