ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД Д-Р БИЛЈАНА АПОСТОЛОВСКА-ТОШЕВСКА, ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

 

16. 06. 2016 година

Резултати од испитите одржани на ден 14. 06. 2016 година:

 

14423 -  5 (пет)

16220 -  5 (пет)

14481 -  5 (пет)

14886 -  5 (пет)

14885 -  5 (пет)

14873 – да се јави на 20. 06. 2016 година ( 11 часот)

10617 – да се јави на 20. 06. 2016 година ( 11 часот)

14874 -  5 (пет)

 

2. 06. 2016 година

 

Резултати од испитите одржани на ден 31.05.2016 година:

 

Број на индекс

Оцена

13802

6

14429

5

14751

7

15998

6

 

28. 04. 2016 година

 

Резултати од вториот колоквиум по

Социоекономска географија на Република Македонија

 

15799   23 поени

15962   20 поени

15801   17 поени

15802    16 поени

15882     4 поени

Колквиумот е положен со освоени минимум 20 поени.

 

20. 04. 2016 година

 

Резултати од испит

(19. 04. 2016 година)

 

8824 – да се јави

14695 – да се јави

13823 – да се јави

 

Студентите потребно е да се јават кај предметниот професор на

25.04. 2016 година во 10 часот.

 

 

4.04. 2016 година

 

Прв колоквиум по предметот

Миграции на населението (31.03.2016 година)

 

Број на индекс

Освоени поени

15799

17

15802

16,5

15801

14,5

15962

12,5

15278

12

15882

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Прв колоквиум по предметот

Социо-економска географија на Република Македонија

 

Број на индекс

Освоени поени

15799

19,5

15801

16,5

15962

16

15802

12,5

15882

4,5

1.02. 2016 година

 

15490 – 6 (шест)

15558 – да се јави

15276 – да се јави

15279 -  да се јави

15494 – да се јави

15557 – да се јави

15165 – 5 (пет)

13678 – да се јави

14675 – да се јави

16310 – 6 (шест)

16331 - 6 (шест)

16333 – да се јави

16179 – 5 (пет)

16197 - 5 (пет)

16180 – 7 (седум)

16269 -  5 (пет)

15963 – да се јави

15073 – 7 (седум)

14407 – 7 (седум)

14876 – 6 (шест)

14290 – 5 (пет)

10617 – 5 (пет)

14886 - 5 (пет)

 

Студентите од наставна насока кои го положиле испитот по Индустриска географија и Социоекономска географија на Република Македонија на усмен испит треба да се јават на 4. 02. 2016 година во 10 часот.

 

Студентите кои треба да дојдат поради оформување на оцена треба да се јават на 2. 02. 2016 година во 12 часот.

 

 

12. 01. 2016 година

 

Социоекономска географија на Република Македонија

 

15276 – 5 (пет)

 

Индустриска географија

 

13678 - 5 (пет)

 

29. 12. 2015 година

 

Резултати од третиот колоквиум по

Социоекономска географија на Република Македонија

25.12. 2015 година

 

Број на индекс

Освоени поени

14877

40

14881

39,5

14876

37,5

14875

37,5

14880

37,5

14892

36

15046

36

15040

35,5

14872

35

14884

35

14871

33,5

14883

32

14886

31,5

14873

29

14481

 

Прв колоквиум

24,5

Втор колоквиум

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентите кои ги положиле трите колоквиуми потребно е да се јават на

усмен испит на 11. 01 или 29. 01. 2015 година во 12 часот.

 

22.12. 2015 година

 

ДАТУМ ЗА ИСПИТ:

11. 01. 2016 г. во 10 часот

29. 01. 2016 г. во 10 часот

 

Студентите на наставна насока кои ги положиле колоквиумите,

потребно е да се јават на усмен испит на:

 

11. 01. 2016 г. во 12 часот

29. 01. 2016 г. во 12 часот

 

Резултати од испитот по предметот Бањски туризам

(21.12.2015 год.)

 

број на индекс

поени

16270

36

16267

31

16271

28

16211

26

16215

25

16187

22,5

16204

22

16197

19

16180

18,5

16179

5,5

16269

3

 

21. 12. 2015 година

Резултати од испит по Индустриска географија (18. 12. 2015 година)

 

Испитот е положен со освоени 36 поени за студентите на наставна насока и

 22 поени за студентите на насоката ГИС.

 

15050 – 34 поени

14876- 20,5 поени

15151 – 17,5 поени

15074 -17 поени

14874 – 17 поени

14886 -12,5 поени

14892 -0,5 поени

 

Резултати од вториот колоквиум по предметот

Индустриска географија ( 18.12.2015 год.)

 

Број на индекс

Поени

14872

27,5

14881

26,5

14877

25,5

15046

25

14880

24

15040

22,5

14883

21,5

14884

21

14875

20,5

 

15. 12. 2015 година

 

БАЊСКИ ТУРИЗАМ- ВТОР КОЛОКВИУМ

 

индекс

поени

16200

18

15999

15

16184

14,5

16172

13

16190

12,5

16213

12

16191

11,5

16267

10

16271

9,5

16215

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 11. 2015 година

 

Бањски туризам- прв колоквиум (втор пат)  16.11. 2015 година

Број на индекс

поени

15999

33

16270

28,5

--------

25,5

16190

24

16267

23

16213

22,5

16191

22

16184

22

16215

22

16201

18,5

--------

15,5

16180

15

--------

12,5

16204

12,5

16275

10,5

16269

10

16211

9

16222

5,5

16179

3,5

 

16.11. 2015 година

 

Индустриска географија – прв колоквиум

 

Број на индекс

Освоени поени

15046

26,5

14880

26,5

15040

25,5

14884

24,5

14862

24

14881

23

14875

23

14877

22,5

14683

20,5

14872

18,5

14883

18

14892

16,5

15050

15,5

14751

13

15075

12,5

14407

12,5

15151

8,5

14886

7,5

14876

7,5

14290

5

14504

0

 

 

11.11. 2015 година

 

Бањски туризам- прв колоквиум

Број на индекс

поени

16200

34

16172

28,5

15999

22

16270

18,5

16184

14

16190

13,5

16213

13

16271

12,5

16197

11,5

16204

11,5

16191

11

16215

9

16267

9

16211

8

16187

6,5

16180

5

16275

4,5

16179

2,5

16201

1,5

16269

1,5

 

 

Историска демографија – прв колоквиум

Број на индекс

Поени

15998

12,5

16276

6

 

Студентите кои не го положиле колоквиумот можат повторно да полагаат на

 16. 11. 2015 година со почеток во 9 часот.

 

5. 11. 2015 година

Испитот во ноемвриската сесија ќе се одржи на 18. 11. 2015 година во 9 часот.

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот

Социо-економска географија на Република Македонија,

(04.11.2015 година)

 

Број

Број на индекс

Освоени поени

1

14875

25

2

14871

24,5

3

14877

22

4

15040

21

5

14881

21

6

15046

20,5

7

14876

20

8

14883

19,5

9

14873

19

10

14872

19

11

14880

18

12

14886

17,5

13

14892

15

14

14884

15

15

14874

12,5

16

14890

12

17

14429

11,5

18

14481

10

19

15050

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 09. 2015 година

 

Резултати од испит

 

Студентите со индекс број: 14429,13949, 13212, 14481, 13678 да се јават кај предметниот професор на

22. 09. 2015 година во 12 часот.

 

15.09. 2015 година

Резултати од испит (10. 09. 2015 година)

 

Социоекономска географија на Република Македонија

 

13961- 5 (пет)

14726 – да се јави 17. 09. 2015 година – 10 часот

Индустриска географија

 

14706 – да се јави 17. 09. 2015 година – 10 часот

13678- 5 (пет)

14429- 5 (пет)

13949- 5 (пет)

14481- 5 (пет)

13212 - 5 (пет)

Бањски туризам

 

15741 – 6 (шест)

Миграции на населението

 

15490 -  5 (пет)

Историска демографија

 

15883 – 9 (девет)

 

Сите студенти кои не го положиле испитот имаат уште една можност да полагаат на             

 17. 09. 2015 година во 10 часот.

 

2.09. 2015 година

Резултати од испит

Индустриска географија ( 31.08.2015 год.)

Број на индекс

Оцена

14621

6

14117

6

13961

5

14706

5

14610

5

 

Историска демографија ( 31.08.2015 год.)

Број на индекс

Оцена

15952

9

 

Бањски туризам ( 31.08.2015 год.)

Број на индекс

Оцена

15966

10

 

Социо-економска географија на Р. Македонија ( 31.08.2015 год.)

Број на индекс

Оцена

13678

5

 

Сите студенти на наставна насока кои го положиле писмениот испит потребно е да дојдат на 10. 09. 2015 година во 12 часот на усмен испит.

 

11.08.2015 година

 

Датумите за испит се изменети.

Испитите ќе бидат реализирани на 31.08. 2015 година и 10.09.2015 година со почеток во 10 часот.

 

 

 

22. 06. 2015 година

Резултати од испитот реализиран на 19. 06. 2015 година

 

Испитот по Социоекономска географија на Република Македонија го положиле студентите со индекс бр. 15490, 13212, 15427. Студентите од наставна насока треба да се јават на усмен испит на 24. 06. 2015 година во 9 часот.

 

Миграции на населението: 15567 и 15557 да се јават на 24. 06. 2015 година во 10 часот.

Географија на енергетика: 14477

Индустриска географија: 14726, 14446, ??????? на усмен испит на 24. 06. 2015 година во 9 часот.

14117, 13961, 13977 да се јави на 24. 06. 2015 година во 9 часот.

Историска демографија: 15800

Бањски туризам: 15722, 15757 да се јават на 24. 06. 2015 година во 9 30.

 

 

 

 

 

15.06.2015 година

Резултати од испит реализиран на 9.06. 2015 година

 

14117 – 6 (шест)

15557 – 5 (пет)

15802- 7 (седум)

15798 – 6 (шест)

14726 – 8 (осум)

14760 – 7 (седум)

14467 – 6 (шест)

14051 – 6 (шест)

15049 – 6 (шест)

14624 – 6 (шест)

15277 – 7 (седум)

15274 – 8 (осум)

14741 – 8 (осум)

14414 – 8 (осум)

15427 – да се јави на 17. 06. 2015 година (10 часот)

 

Студентите на наставна насока кои го положиле предметот Социоекономска географија на Република Македонија и Индустриска географија треба да се јават на усмен испит на 17. 06. 2015 година во 10 часот.

 

Запишувањето на оцената во индекс може да се реализира во петок на 19. 06. 2015 година од 9 до 11 часот.

 

27.05.2015 година

 

Апликациите за мобилноста на студенти преку CEEPUS програмата за зимскиот семестар 2015/2016 година се отворени до 15 јуни, а за летниот семестар до 31 октомври 2015 година.

Сите заинтересирани да се пријават кај координаторот на CEEPUS програмата на Институтот за географија проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска (каб. бр. 120).

14.05. 2015 година

 

Датуми за испит: 9.06.2015 година и 19.06. 2015 година во 10 часот.

                          8.09.2015 година  и 18. 09. 2015 година во 10 часот.

 

 

Вториот колоквиум по предметот Социоекономска географија на Република Македонија, одржан на 14.05.2015 го положиле студентите со индекс бр. 15274, 15558, 15277, 15279.

 

28. 04. 2015 година

ИНДУСТРИСКА ГЕОГРАФИЈА (24.04. 2015 ГОДИНА)

 

Студент со индекс бр. 14433           7 (седум) – усмен испит 29. 04. 2015 година 10 часот

Студент со индекс бр. 13948            да се јави на 29. 04. 2015 година 10 часот

 

 

СОЦИОЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 (ПРВ КОЛОКВИУМ 24.04. 2015 ГОДИНА)

 

 

 

Студент со индекс бр.  15558 – да се јави на 29. 04. 2015 година 11 часот

Студент со индекс бр. 15278 - да се јави на 29. 04. 2015 година 11 часот

 

 

ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА (24.04. 2015 ГОДИНА)

 

 

Студент со индекс бр.  15799 – да се јави на 30. 04. 2015 година 12 часот

Студент со индекс бр. 15800 -   да се јави на 30. 04. 2015 година 12 часот

Студент со индекс бр. 15962 -   да се јави на 30. 04. 2015 година 12 часот

Студент со индекс бр. 15801  -  да се јави на 30. 04. 2015 година 12 часот

Студент со индекс бр. 15802 -   да се јави на 30. 04. 2015 година 12 часот

 

17. 04. 2015 година

 

Датумот за испит во априлската сесија се поместува за 24. 04. 2015 година (петок)

во 12 часот.

 

30.03.2015 година

 

Датум за испит во априлска сесија 22. 04. 2015 година во 10 часот.

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот Географија на енергетика,

одржан на ден 06.04.2015 година:

 

Број на индекс

Освоени поени

14436

22

14622

19,5

14630

18,5

14446

17

14509

16,5

14485

16

14510

16

14684

16

14726

14,5

14621

13,5

14651

12,5

14633

11,5

15049

10

14760

5,5

14467

5

 

Колоквиумот е положен со минимум освоени 16 поени.

 

Резултати од испит по Работна сила и вработеност:

14696 – 9 (девет)

14626 – 8 (осум)

Колоквиум по Работна сила и вработеност:

 

14414 – да се јави (1. 04. 2015 година 10 часот)

 

Социо-економска географија на Република Македонија – демографи

 

Колоквиумот го положиле студентите со индекс бр. 15274 и 15277.

 

3.02.2015 година

 

Испитот по индустриска географија го положија студентите со индекс бр. 14510, 14467,14115, 14477, ?, 15049. Усмениот испит ќе се спроведе во среда 4.02. 2015 година со почеток во 10 часот.

 

Студентите со индекс бр. 14436 и 14485 да се јават кај предметниот професор во среда на 4.02. 2015 година во 9 часот.

 

2. 02. 2015 година

 

Испитот по бањски туризам го положиле студентите со индекс број: 15783, 15768, 15772, 15753, 15752, 15781, 15755, 15893, 15779, 15961, 15898, ?, 15765.Оценките можат да се земат на 4. 02. 2015 година од 9 до 10 часот.

 

 

Резултати од испитот по Историска демографија

 

Број на индекс

поени

15799

28,5

15952

27,5

15798

27

15962

25

15801

24,5

15963

23,5

15802

22

15800

19,5

15881

5

15882

2

 

Испитот е положен со освоени минимум 36 поени од вкупно 60.

 

 

29.01.2015 година

 

Резултати од испитот по предметот Социоекономска географија на Република Македонија, одржан на ден 28.01.2015 година

Број на индекс

Освоени поени

14760

96

14651

93

14621

88,5

13948

83

13966

Да се јави на

4. 02. 2015 година во 10 часот

13212

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2015 година

 

Испитот по Бањски туризам го положиле студентите со индекс бр.: 15728, 15793 и 15778. Оцените може да се земат на 27 и 28. 01. 2015 година од 11 до 12 часот.

 

15. 01. 2015 година

 

Испитот по Индустриска географија го положиле студентите со индекс бр. 14633, 12732, 14684, 14622, 14630. Поради технички причини резултатите се објавуваат подоцна. Оттаму оние кои можат утре да дојдат на усмен испит (студентите од наставна насока) останува тоа да го направат во предвидениот термин (16.01. 2015 година во 9 часот). Доколку некој не е во можност може тоа да го направи на 27. 01. 2015 година во 10 часот.

 

 

Писмениот испит по Социоекономска географија на Република Македонија го положиле студентите со индекс бр. 14467, 14477 и 15049. Истите потребно е да се јават на усмен завршен испит на 16.01. 2015 година во 9 часот.

 

14.01. 2015 година

 

Студентите на наставна насока кои ги положиле предметите Социо-економска географија на Република Македонија и Индустриска географија преку колоквиуми, потребно е да се јават на усмен завршен испит на 16.01. 2015 година во 9 часот.

 

29.12. 2014 година

 

Резултати по предметот Индустриска географија

(26.12. 2014 година)

 

индекс

поени

14760

40

14509

40

14510

36

14684

33

14630

33

14622

33

14436

31

14633

26

14467

25

Колоквиумот е положен со минимум 40 поени

14115

28

14458

26,5

Испитот е положен со положени минимум 38 поени

 

 

25.12. 2014 година

 

Резултати од II колоквиум по предметот

Бањски туризам кој се одржа на ден 25.12.2014 година.

 

Број на индекс

поени

?

33

15774

28

15724

28

15721

28

15780

24,5

15756

24

15777

23

15776

21

15907

21

15723

20

15750

20

15787

18

15897

18

15961

18

15741

18

15772

18

15728

17,5

15893

17

15755

16

15781

16

15727

15,5

15752

13,5

15753

11

15760

9

15779

9

15902

8

15790

2,5

15761

2,5

15768

0

 

Колоквиумот е положен со минимум освоени 20 поени.

 

Резултати од испитот по предметот Бањски туризам кој се одржа на ден 25.12.2014 год.

15757 – 6,5 поени

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ

СОЦИОЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

ОДРЖАН НА ДЕН 22.12.2014 ГОДИНА:

Број на индекс

Освоени поени

14510

70

14509

69

14436

68

14622

61

14446

60

14630

59

14485

59

14684

55

14633

49

14433

47

14621

43

Број на индекс

Освоени поени

14651

70,5

14467

56,5

14760

46

 

За да се положи колквиумот потребни се минимум 48 поени.

За да се положи целиот испит потребни се минимум 72 поени.

 

19. 12. 2014 година

 

Студентите од четврта година на наставна насока потпис за предметот Социо-економска географија на Република Македонија ќе можат да добијат (доколку се исполнети предвидените обврски кон предметот) во понеделник во 10 часот.

 

Студентите од прва година на студии по туризам потпис за предметот Бањски туризам ќе можат да добијат (доколку се исполнети предвидените обврски кон предметот) во понеделник во 12 часот.

 

Датум за испит: 14. 01. 2014 година во 10 часот

                                28. 01. 2014 година во 10 часот

 

 

1.12.2014 година

Резултати од I (поправен) колоквиум по предметот Бањски туризам

 

Број на индекс

поени

15780

32

15961

32

15893

31,5

15752

29,5

15753

29

15750

28

15779

28

15776

27,5

15787

27,5

15768

27

15777

26,5

--------

26

15728

25

15772

23,5

1790

23,5

15761

22

15897

21

15781

21

15738

20,5

15908

20

15898

17

15758

15,5

15767

15,5

15722

15

15757

14

15778

12,5

15947

12,5

15890

9,5

15889

9

15902

9

16760

9

--------

8,5

15765

3

15900

2,5

 

Колоквиумот се поминува со минимум 20 поени од вкупно 40.

 

28.11.2014 година

 

Резултати од прв колоквиум по индустриска географија

(21.11.2014 година)

 

Индекс бр.

поени

14510

49

14630

49

14436

39

14760

38

14622

36

14509

36

14467

34

14633

34

14634

34

14485

29

15049

29

14115

22

14458

20

14433

14

14651

8

13947

6

14706

1

14446

0

14447

0

 

Колоквиумот се положува со минимум 34 поени од вкупно 68.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД I КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ

БАЊСКИ ТУРИЗАМ

 

17.11.2014 година

 

индекс

поени

15747

35

15724

29

15756

27

?

26,5

15907

24

15774

21,5

15727

21

15755

20,5

15741

 19

15753

18,5

?

18

15728 

17

15780

16,5

15752

16,5

15779

16,5

15893

16,5

15776

16

 

15738

16

15908

14,5

15778

13,5

15781

13

15787

13

15757

 12,5

15768

 12

15750 

11

15897

 10,5

15946

10

15891

8,5

15761

8,5

?

8

15790

7,5

15947

7,5

15889

 7

15961

 6,5

15774

6

15890 

6

15898

5

15900

3,5

15758

3,5

15902

 3,5

15722

2,5

15765

2

15761

 0

 

Колоквиумот се поминува со минимум 20 поени од вкупно 40.

 

13.11.2014 година

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот

Социо-економска географија на Република Македонија,

одржан на 12.11.2014:

 

Реден број

Број на индекс

Освоени поени

1

14510

30

2

14509

28

3

14622

27

4

14485

26

5

14630

26

6

14436

24,5

7

14446

24

8

14684

23

9

14621

23

10

14433

22

11

14633

20

12

14467

18

13

14760

16

14

15049

16

15

14651

9,5

Колоквиумот е положен со минимум 20 поени.

 

 

Резултати од прв колоквиум по

Историска демографија

(11. 11. 2014 година)

 

индекс

поени

15802

24,5

15799

24

15801

23,5

15800

21

15884

18

15962

17

?

9,5

?

9

15882

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колоквиумот е положен со минимум 20 поени.

 

                                               

26. 08. 2014 година

 

13891 – да се јави на испит на 27. 08. 2014 година во 930.

13907 - да се јави на испит на 27. 08. 2014 година во 930.

13976 - да се јави на испит на 27. 08. 2014 година во 930.

 

18.06. 2014 година

 

Резултати од испитот по предметот

Социоекономска географија на

Република Македонија (17.06.2014 година)

 

13883 -    да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

13907 -    да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

13213 -    да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

13465 -    да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

 

Географија на енергетика (17.06.2014 година)

 

1.       14210 – 10 (десет)  

2.       14209 – 9 (девет)

3.       13197 – 7 (седум)

 

Историска демографија

 

    15576 – 6 (шест)

 

Бањски туризам

 

   15323 - 6 (шест)

 

                Индустриска географија

 

13900 – 10 (десет)

13883 – 6 (шест)

13889 – да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

13456 - да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

14210 - да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

14289 - да се јави на усмен испит на 24. 06. 2014 година – 10 часот

 

Миграции на населението

 

14858 – 10 (десет)

14860 – да се јави 24. 06. 2014 година 10 часот

 

Работна сила и вработеност

 

14213 – 10 (десет)

14214 – 10 (десет)

14293 – да се јави

14323 – да се јави

 

4.06. 2014 година

 

Испитот по предметот Олимпизам кај проф. д-р Душко Иванов од Факултетот за физичка култура ќе се одржи на 9. 06. 2014 година во 12 часот во слушална бр. 122.

 

27.05.2014 година

 

Резултати од испит:

 

14212 – 10 (десет)

13213 – (да се јави – 29. 05. 2014 година во 10 часот)

13889 – 5 (пет)

13976 – 5 (пет)

14293 – 9 (девет)

 

22. 05. 2014 година

 

Резултати од испит по Миграции на населението (завршна оцена)

 

1.      15077-  10 (десет)

2.      15167 - 10 (десет)

 

9. 05. 2014 година

 

Датум за испит пред испитната сесија 21. 05. 2014 година во 10 часот

 

Датуми за испит во испитна сесија:

 

27. 05. 2014 година (10 часот)

17.06. 2014 година (10 часот)

 

Сите вонредни студенти своите презентации по предметот Географија на енергетика можат да ги реализираат на 21. 05. 2014 година со почеток во 12 часот.

 

 

 

5.05. 2014 година

 

Резултати од полагање по Социо-економска географија на Република Македонија

 

1.      14115 (да се јави – 12. 05. 2014 година во 10 часот)

2.      13962 (да се јави - 12. 05. 2014 година во 10 часот)

 

Резултати од полагање по Индустриска географија – нема положено

 

Резултати од полагањето по Социо-економски структури на населението

 

1.      14696 -  9 (девет)

2.      14626 -  9 (девет)

3.      14414 -  да се јави на 12. 05. 2014 година во 10 часот

 

 

Сите оние кои не го положија испитот можат тоа да го направат на

21. 05. 2014 година во 10 часот.

 

 

 

26.03. 2014 година

 

Вториот колоквиум по Миграции на населението и Работна сила и вработеност ќе се реализира на 28.04.2014 година со почеток во 10 часот.

 

 

 

Наслови на книги за испит од преведените 1000 наслови стручна литература:

 

Џојс Џејкобсен (2010): Економија на родовите од по предметот Социо-економски карактеристики на населението

 

Идентитетот, миграцијата и новата безбедносна агенда во Европа од Вевер О., Бузан Б., и др. како дополнителна литература по предметот Миграции на населението

 

 

 

20. 03. 2014 година

Резултати од прв колоквиум по Социо-економски структури на населението

 

индекс

освоени поени

 

 

 

14675

12

14414

17

     14626                     

14696

29

35

Колоквиумот е положен со минимум освоени 20 поени од вкупно 40.

 

Резултати од прв колоквиум по Работна сила и вработеност

 

индекс

освоени поени

 

 

14212

20

 

14214

29

 

14213

34

 

Колоквиумот е положен со минимум освоени 20 поени од вкупно 40.

 

Резултати од прв колоквиум по Миграции на населението

 

индекс

поени

15070

5

14860

13

14858

17

15167

21

15077

21

 

 

 

 

 

 

Колоквиумот е положен со минимум освоени 20 поени од вкупно 40.

 

18. 02. 2014 година

 

Прв колоквиум Миграции на населението 13. 03. 2014 година

 

3. 02.2014 година

 

ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

ПОНЕДЕЛНИК

ОД 9 ДО 11 ЧАСОТ

 

ВТОРНИК

ОД 9 ДО 11 ЧАСОТ

 

 

 

20. 01. 2014 година

 

Испитот закажан за 22. 01. 2014 година се поместува за 27. 01. 2014 година (понеделник) во 10 часот.

Усмен испит: 27. 01. 2014 година (понеделник) во 12 часот.

Презентации за Географија на енергетика: 28. 01. 2014 година (вторник) во 10 часот.

Сите оние кои предметот го положиле преку колоквиуми (освен наставна насока), потребно е да се јават поради формирање завршна оцена на 27. 01. 2014 година (понеделник) во 12 часот.

Во меѓувреме потребно е да се регулираат обврските околу семинарските работи.

 

 

Резултати од испитите одржани на ден 15.01.2014 година

 

Социоекономска географија на Република Македонија

 

1.       Нарашанова Виолета    5 ( пет) (34 поени)

2.       Ѓошевски Филип           5 ( пет)  (23 поени)

3.       Кузев Никола              5 ( пет)   (17 поени)

4.        

(испитот се поминува со минимум освоени 40 поени (од вкупно 80 поени)

Индустриска географија

 

1.       Рајчевска Розета         6 (шест) (44 поени)

2.       Гегоски Сашо              да се јави (27. 01. 2014 година, 12 часот)

3.       Сулкоски Енгин           5 ( пет)  (0 поени)

(испитот се поминува со минимум освоени 40 поени (од вкупно 80 поени)

 

Бањски туризам

 

1.       Андоновски Матеј        5 ( пет)  (23 поени)

 

Историска демографија

 

1.       Јовановски Љупчо       6 (шест) (42 поени)

 

(испитот се поминува со минимум освоени 40 поени (од вкупно 80 поени)

 

 

 

 

 

26.12. 2013 година

 

Резултати од вториот колоквиум по предметот Бањски туризам

одржан на ден 24.12.2013 год.

 

1.       Мартин Велевски – 7 (седум)

2.       Моника Илиевска – 7 (седум)

3.       Љубица Петрова – 6 (шест)

4.       Зоран Настевски – 6 (шест)

5.       Милена Бојкова – 5 (пет)

 

Резултати од испитот по предметот Бањски туризам

одржан на ден 24.12.2013 год.

 

6.       Иван Настовски – 6 (шест)

7.       Мирјана Панова – 5 (пет)

 

Резултати од испитот по предметот Историска демографија

 одржан на ден 24.12.2013 год.

 

 1. Иван Тодоровски - 18
 2. Љупчо Јовановски – 12,5
 3. Иван Атанасовски – 9,5
 4. Драган Стојановски – 7
 5. Марјан Папа – 5
 6. Христијан Трајковски – 4
 7. Кире Иванов- 2
 8. Јован Петрески – 1
 9. Исламовски Сенад – 0

Испитот е положен со освоени минимум 20 поени.

 

Резултати од втор колоквиум по предметот Историска демографија

одржан на ден 24.12.2013 год.

 

 1. Викторија Мартиновска- 23 поени
 2. Моника Лазова – 16 поени

Испитот е положен со освоени минимум 20 поени.

 

Резултати од испитот по Индустриска географија

одржан на ден 24.12.2013 год.

 

 1. Трајче Гулев 6 (шест)
 2. Виолета Нарашанова 5 (пет)

 

Резултати од испитот по Социо-економска географија на Република Македонија

одржан на ден 25.12.2013 год.

 

 1. Катерина Јовчевска 5 (пет)
 2. Радмила Ѓорѓиевска 8 (осум)
 3. Розета Рајчевска 7 (седум)
 4. Жаклина Ангеловска 7 (седум)
 5. Горан Јаневски 7 (седум)

 

24. 12. 2013 година

 

Датуми за испит

 

15. 01. 2013 година ( 10 часот)

22. 01. 2013 година (10 часот).

 

18. 12. 2013 година

 

Резултати од вториот колоквиум по предметот Историска демографија одржан на ден 17.12.2013 год.

 

1.       Ресул Адеми – 37 поени

2.       Амир мамути – 30 поени

3.       Невенка Николова – 23 поени

4.       Стојан Голабоски – 23 поени

5.       Светозар Секулоски -22 поени

 

Резултати од вториот колоквиум по предметот Индустриска географија одржан на ден 17.12.2013 год.

 

1.       Радмила Ѓорѓиевска - 9

2.       Горан Јаневски – 9

3.       Жаклина Анѓеловска – 6

 

Резултати од првиот колоквиум по предметот Бањски туризам одржан на ден 17.12.2013 год.

 

1.       Влатко Ѓучиновски – 8

2.       Милена Бојкова – 8

3.       Зоран Настевски – 6

4.       Марија Трајковска – 6

5.       Иван Настовски – 5

6.       Мирјана Панова – 5

7.       Анѓела Александровска – 5

8.       Мерима Сали – 5

9.       Дино Анѓеловиќ – 5

10.   Љубица Петрова- (усно)

 

Резултати од вториот колоквиум по предметот Бањски туризам одржан на ден 17.12.2013 год.

 

1.       Магдалена Димитриевска – 8

2.       Мартин Милиќевиќ – 8

3.       Даниел Дунгевски – 8

4.       Жарко Спасов -8

5.       Сара Ковачевиќ- 7

6.       Симона Божиновска – 7

7.       Анита Кареска – 7

8.       Ана Николовска – 6

9.       Ана Тодоровска – 6

10.   Никола Симоновски – 6

11.   Мартин Велевски – 5

12.   Моника Илиевска – 5

 

 

22.11. 2013 година

Резултати од првиот колоквиум по предметот

 

 

СОЦИОЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 (20.11.2013 година)

 

1.        Ѓоргиевска Радмила   31

2.        Јаневски Горан   28

3.        Ангеловска Жаклина   27

4.        Рајчевска Розета   27

5.        Јовческа Катерина   25

6.        Нарашанова Виолета   23

7.        Дураковски Дејан   17,5

8.        Ордевски Стефан   17

9.        Ристовски Александар   16

10.     Ѓошевски Филип   15

11.     Христовски Александар   13,5

12.     Мартиноска Кристина   7

13.     Петревски Александар   5,5

14.     Митрески Стивен   4,5

 

 

21. 11. 2013 година

 

Резултати од I колоквиум по предметот

 Бањски туризам (19. 11. 2013 година)

 

 

1.       Анита Кареска –                                                         10 (десет)

2.       Мартин Велевски –                                                     9 (девет)

3.       Ана Николовска –                                                       8 (осум)

4.       Даниел Дунгевски –                                                     8 (осум)

5.       Магдалена Димитриевска –                                        8 (осум)

6.       Никола Симоновски –                                      7 (седум)

7.       Димитар Тутунџиоски –                                               7 (седум)

8.       Моника Илиевска –                                                     7 (седум)

9.       Ана Тодоровска –                                                        7 (седум)

10.   Жарко Спасов –                                                           7 (седум)

11.   Марија Трајковска –                                                    7 (седум)

12.   Сара Ковачевиќ –                                                         6 (шест)

13.    Мартин Милиќевиќ –                                                  6 (шест)

14.    Симона Божиновска –                                                6 (шест)

 

20.11. 2013 година

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Сите студенти од Институтот за географија кои ќе спроведуваат анкета за потребите на Државниот завод за статистика на Република Македонија, потребно е да доставаат одредени лични податоци до надлежното лице во ДЗС, за да можат подоцна да бидат евидентирани и исплатени. Барањето од надлежните особи ви е испратено по емаил или телефон, а доколку немате сеуште информации што се е потребно да доставите обратете се на bojkicam@stat.gov.mk.

Во интерес на времето и навременото доставување на податоци, ве замолувам да се искординирате со вашите колеги и да ја пренесете информацијата.

 

08. 11. 2013 година

 

Резултати од првиот колоквиум по Индустриска географија

 

Име и презиме

 

поени

Радмила Ѓорѓиевска 

32

Горан Јаневски

29

Жаклина Ангеловска

26

Филип Арсовски

14

Виолета Нарашанова

14,5

Александар Грчев

13

Трајче Гулев

10,5

Моника Куциноска

10

Александра Каратановска

9

Садије Демири

6

Методија Неданоски

0

Даниел Ризовски

0

Илија Миноски

0

 

Резултати од I колоквиум по предметот Историска демографија

 

1. Амир Мамути – 28

2. Иван Тодоровски – 25

3. Моника Лазовска – 24

4. Стојан Голабовски – 23,5

5. Ресул Адеми – 22,5

6. Светозар Секулоски – 22

7. Николова Невенка – 22

8. Викторија Мартиновска – 22

9. Лазар Динев – 20

10. Кристина Пецевска – 17

11. Марјан Папа – 14,5

12. Христијан Трајкоски – 9,5

13. Кире Иванов – 8

14. Јован Петрески – 6,5

15. Викториа Славковиќ – 0

16. Исламовски Сенад - 0

 

 

02. 10. 2013 година

 

Се известуваат студентите од прва година на насока по демографија и четврта година на студии по географија (наставна насока) дека на 9. 10. 2013 година (среда) во 12 часот ќе се реализира посета на Музејот на Македонската борба. Собирање на групата во 1130 часот пред влезот на Институцијата. Посетата е задолжителна.

 

 

01. 10. 2013 година

 

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ СО СТУДЕНТИ

 

 

ВТОРНИК

ОД 13 ДО 14 ЧАСОТ

СРЕДА

 

ОД 14 ДО 15 ЧАСОТ

 

 

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ КАКО ЕКТС КООРДИНАТОР ЗА НАСОКА ДЕМОГРАФИЈА

 

ВТОРНИК

ОД 12 ДО 13 ЧАСОТ

СРЕДА

ОД 9 ДО 10 ЧАСОТ

 

Се известуваат студентите од прва година на студии по демографија дека на 02. 10. 2013 година (среда) треба да се јават кај

проф. д-р Олгица Димитровска (каб. 258 нова зграда), поради договор за настава околу изборниот предмет.

 

30. 09. 2013 година

 

Се известуваат студентите на студии по туризам на Институтот за географија кој како изборен предмет во први семестар го избрале предметот Бањски туризам, наставата ќе се одвива во вторник од 14 до 16 часот (почнувајќи од 8. 10. 2013 година)

 

 

25. 09. 2013 година

 

Се известуваат студентите од прва година на студии по демографија дека посетата на Државниот завод за статистика ќе се реализира на 30. 09. 2013 година (понеделник). Собирање на групата во 9 и 30 часот пред влезот на Институцијата, а предавањето започнува во 10 часот. Поради оваа посета направена е промена во распоредот (кој важи само оваа недела ) според кој во вторник во терминот за Историска демографија ќе се слуша Основи на демографија.

 

20. 09. 2013 година

 

Датум за испит во продолжена испитна сесија: 27. 09. 2013 година во 12 часот.

 

 

2. 09. 2013 година

 

Испитот од 9. 09. 2013 година се презакажува за 11. 09. 2013 година со почеток во 10 часот.

 

18.06. 2013 година

 

Резултати од испит:

Социо-економски структури на населението

 

Ребека Крстевска 7 (седум)

Маја Спировска   6 (шест)

 

 

14. 06. 2013 година

 

Резултати од испит:

 

Дарко Стојчевски

Давид Атанасковски

Темјана Мелоска Митревска

Сања Божиновска

Лазе Димчевски

Тимчо Поп Кочев

Сашка Трајчевска

Благица Гогова

 

Наведениве студенти потребно е да се јават на испит на 18. 06. 2013 година (вторник) во 9 часот.

 

5. 06. 2013 година

 

Теми за проектни задачи по Географија на енергетика

 

 1. Водородно гориво – поим, производство и примена во Светот
 2. Светското производство и потрошувачка на енергија
 3. Светската трговија во енергетските ресурси
 4. Енергија од биомаса

 

4. 06. 2013 година

 

Презентациите на проектните задачи по предметот Географија на енергетика во јунскиот испитен рок ќе се одвиваат на 14. 06. 2013 година од  8 30 до 10 часот во слушална бр. 230. Потребно е презентацијата да ја најавите кај асистентот најдоцна до 12. 06. 2013 година.

 

31.05. 2013 година

 

Резултати од испит:

 

Социо-економска географија на Република Македонија

 

Слободан Периќ           да се јави (4. 06. 2013 година) во 9 часот.

Давид Атанаскоски     да се јави (4. 06. 2013 година) во 9 часот.

Тимчо Поп-Кочев        да се јави (4. 06. 2013 година) во 9 часот.

 

Бањски туризам

 

Петар Мојсовски 9 (девет)

 

Индустриска географија

 

Благица Гогова           10 (десет)

Трајче Лазороски        10 (десет)

Загорка Стојановска    9 (девет)

Марија Печевска – да се јави (4. 06. 2013 година) во 9 часот.

Моника Тодевска – да се јави (4. 06. 2013 година) во 9 часот.

 

Завршен испит: 4. 06. 2013 година во 10 часот

 

21. 05. 2013 година

 

Презентациите на проектните задачи по предметот Географија на енергетика во јунскиот испитен рок ќе се одвиваат на 31. 05. 2013 година од  8 30 до 10 часот во слушална бр. 230. Потребно е презентацијата да ја најавите кај асистентот најдоцна до 29. 05. 2013 година.

 

Завршни оцени по предметот

 

Социо-економски карактеристики на населението:

Билјана Миленковска 10 (десет)

 

Миграции на населението

Ќирил Наков                   9 (девет)

Ацо Павлоски                  8 (осум)

Елена Стојановска         8 (осум)

Моника Велкова             7 (седум)

Оцените може да се земат на датумите за испит: 31. 05. 2013 и 14. 06. 2013 година од 10 до 11 часот.

 

Географија на енергетика

 

Дарко Стојчевски            10 (десет)

Музафера Кофрц              10 (десет)

Трајче Лазороски            10 (десет)

Благојче Најдоски          10 (десет)

Глигорије Џилвиџиев    10 (десет)

Саша Поповски               10 (десет)

Јордан Червенка             10 (десет)

Горан Стаменковиќ       10 (десет)

Наташа Велјаноска          9 (девет)

Викторија Ристова           7 (седум)

Виктор Стоименовски    7 (седум)

Тимчо Поп-Кочев            7 (седум)

Оцените може да се земат на датумите за испит: 31. 05. 2013 и 14. 06. 2013 година од 10 до 11 часот.

 

Резултати од втор колоквиум:

 

Билјана Миленковска 10 (десет)

Ќирил Наков                   9 (девет)

Ацо Павлоски                 7 (седум)

Елена Стојановска        7 (седум)

Моника Велкова            6 (шест)

Антонио Пешевски – да се јави (23. 05. 2013 година во 9 часот)

Петар Мојсовски           5 (пет)

 

 

 

20. 05. 2013 година

 

Термини за испит:

 

31. 05. 2013 година

14. 06. 2013 година

30. 08. 2013 година

  9. 09. 2013 година

 

 

Испитите почнуваат во 10 часот.

 

8.05.2013 година

 

Вториот колоквиум по предметите Миграции на населението и Социо-економски карактеристики на населението се закажува за 21. 05. 2013 година со почеток во 10 часот.

 

 

22. 04. 2013 година

 

Прв колоквиум по Социоекономски карактеристики на населението

 

Билјана Миленковска         8 (осум)

Маја Спировска                    6 (шест)

Александра Димитровска   6 (шест)

 

 

 

15. 04. 2013 година

 

Резултати од испит:

 

Индустриска географија

Горан Стаменковиќ – да се јави

 

Социо-економска географија на Република Македонија

Ване Георгиевски 7 (седум)

Трајчевска Сашка – да се јави

Илчо Мицкоски 7 (седум)

 

Колоквиум по Миграции на населението:

Антонио Пешевски 7 (седум)

Моника Велкова – да се јави

Елена Стојановска – да се јави

Ацо Павлоски – да се јави

Наков Ќирил 10 (десет)

 

Студентите со некомплетни одговори (кои се повикани да се јават) потребно е да дојдат на испит на 16. 04. 2013 година во 9 часот. Усмениот испит ќе следи во продолжение.

 

1. 04. 2013 година

 

Се известуваат вонредните студенти на Институтот за географија – наставна насока, дека часовите по предметот Географија на енергетика се презакажуваат за 12. 04. 2013 година во 17 часот.

 

18. 03. 2013 година

 

Првиот колоквиум по предметите Социо-економски карактеристики на населението и

Миграции на населението ќе се одржи на 15. 04. 2013 година со почеток во 10 часот.

 

Се обрзуваат студентите на Институтот за географија, наставна насока, да ги изготват проектните задачи и презентации по предметот Географија на енергетика заклучно со 15. 04. 2013 година. Во редоследот за презентација дозволена е самоорганизација, но не и ИЗОСТАНУВАЊЕ од планираните активности за реализација на наставата.

 

4. 02. 2013 година

 

Социо-економска географија на Република Македонија

 

Трајче Лазароски          10 (десет)

Билјана Миленковска  10 (десет)

Маја Спировска              9 (девет)

Марија Печевска             9 (девет)

Моника Тодевска            8 (осум)

Ребека Крстевска            6 (шест)

Рамазан Асан                  6 (шест)

Елена Новковска             да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

 

 

Студентите на наставна насока на усмен испит треба да се јават на  5. 02. 2013 година во 10 часот.

 

Миграции на населението – Владимир Калиновски 6 (шест)

 

Биолошки структури на населението – Стефан Божиновски 9 (девет)

 

Демогеографија – Димитриева Елена 9 (девет)

 

Бањски туризам

 

Ивана Јакимовска           9 (девет)

Катерина Стојкоска        9 (девет)

Стефанија Крстевска      9 (девет)

 

Индустриска географија

 

Димчевски Мирослав    9 (девет)

Саша Поповски              9 (девет)

Весна Лазареска             9 (девет)

Славица Илиевска         да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

Наташа Велјановска       да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

Фикрет Максути            да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

Јордан Червенка            да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

Викторија Ристова        да се јави да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

Виктор Стоимановски  да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

Ване Георгиевски          да се јави (5. 02. 2013 година во 10 часот)

 

Студентите на наставна насока на усмен испит треба да се јават на  5. 02. 2013 година во 10 часот.

 

 

15.01. 2013 година

 

Резултати од испит

 

Саша Поповски            да се јави (16. 01. 2013 година 10 часот)

Рамазан Асан               7 (седум)

Марина Смиљковска  да се јави (16. 01. 2013 година 10 часот)

Борис Петровски        да се јави (16. 01. 2013 година 10 часот)

Дарко Алексовски      7 (седум)

Филип Миленковски да се јави (16. 01. 2013 година 10 часот)

 

 

 

 

26. 12. 2012 година

 

 

Датуми за испит:

 

15. 01. 2013 година 10 часот

 4. 02. 2013 година 10 часот

 

Резултати од вториот колоквиум по социоекономска

географија на Република Македонија

(24.12.2012)

 

Име и презиме

поени

Благојче Најдоски

54,5

Слободан Коцев

50

Тоше Столески

48,5

Музафера Кофрц

48,5

Виктор Стоимановски

40,5

Јордан Червенка

36

Марина Николовска

36

Фикрет Максут

35

Садат Реџепи

35

Наташа Велјановска

35

Александар Стојчовски

33

 

 

Колоквиумот е положен со минимум 33 поени од вкупно 70.

Оние кои го положиле вториот колоквиумот треба да дојдат на усмен испит на 25. 12. 2012 година.

 

 

Социо-економска географија на Република Македонија (цел испит)

 

 

Викторија Ристова да се јави  (25.12.2012) 10:00 часот

Горан Стаменковиќ да се јави (25.12.2012) 10:00 часот

 

Индустриска географија:

 

Кристина Мишева да се јави (25.12.2012) 10:00 часот

 

 

21. 12. 2012 година

 

Колоквиумот по  Историска демографија го положиле:

 

Име и презиме

 

оцена

Шефи Мамути

10 (десет)

Зоран Данаиловски

8 (осум)

Габриела Рајчина

8 (осум)

Јулијана Цветановска

7 (седум)

 

Стефан Божиновски            да се јави

Александра Димитровска   да се јави

 

14. 12. 2012 година

Колоквиумот по  Индустриска географија го положиле:

 

Име и презиме

 

поени

Благојче Најдоски

24

Глигорије Џилвиџиев

21,5

Садат Реџепи        

20

Музафера Кофрц

Да се јави

Тоше Столески

Да се јави

Коцев Слободан

Да се јави

 

 Останатите студенти имаат можност да го полагаат целиот испит во јануарската испитна сесија.            

               

 

 

 

 

14. 12. 2012 година

 

Вториот колоквиум по Социо-економска географија на Република Македонија на барање на студентите се презакажува за 24. 12. 2012 година во 10 часот.

 

Сите студенти кои сакаат да го полагаат целиот испит по овој предмет тоа можат да го направат на истиот датум.

 

На 25. 12. 2012 година ќе се реализира усмениот испит.

 

 

12. 12. 2012 година

 

Колоквиумот по Биолошки структури на населението одржан на 12. 12. 2012 година го положија:

 

Билјана Миленковска         10 (десет)

Маја Спировска                      9 (девет)

Ребека Крстевска                   8 (осум)

 

 

12. 12. 2012 година

 

Испитот по Бањски туризам одржан на 11. 12. 2012 година го положија:

 

Ангел Матеничарски 10 (десет)

Марио Лазов                10 (десет)

Стефан Арсов                9 (девет)

Ирина Трајановска      9 (девет)

 

 

Дарко Алексовски – да се јави на 14. 12. 2012 година во 10 часот.

 

3.12. 2012 година

 

Датум за колоквиум:

 

   Биолошки структури на населението – 12. 12. 2012 година во 10 часот.

   Индустриска географија- 14. 12. 2012 година во 10 часот.

   Историска демографија – 21. 12. 2012 година со почеток во 10 часот.

   Социо-економска географија на Република Македонија – 21. 12. 2012 година во 10 часот.

   Бањски туризам - 11. 12. 2012 година во 10 часот.

 

29. 11. 2012 година

Резултати од испитот по Бањски туризам одржан на 29. 11. 2012 година

Кире Спировски          10 (десет)

Влатко Митревски      10 (десет)

Стефанчо Ивановски 10 (десет)

Никола Поповски       10 (десет)

За останатите студенти според договорот испитот е на 11. 12. 2012 година со почеток во 10 часот.

29. 11. 2012 година.

На барање на студентите од прва година на студии по туризам испитот по предметот Бањски туризам се презакажува за 11. 12. 2012 година со почеток во 10 часот.

28. 11. 2012 година

Испитот по Бањски туризам ќе се реализира на 29. 11. 2012 година со почеток во 10 часот во просторија 230.

27. 11. 2012 година

Резултати од испитот по Индустриска географија (апсолвенти) одржан на 27. 11. 2012 година

 

Марина Смиљковска 5 (пет)

Мирослав Димчевски 5 (пет)

 

20. 11. 2012 година

Резултати од првиот колоквиум по Биолошки структури одржан на 20. 11. 2012 година

 

Билјана Миленковска         10 (десет)

Маја Спировска                      8 (осум)

Ребека Крстевска                   7 (седум)

Александра Димитровска    5 (пет)

Елена Новковска                   5 (пет)

Стефан Божиновски             5 (пет)

 

20. 11. 2012 година

Испитот по Бањски туризам ќе се реализира на 29. 11. 2012 година со почеток во 10 часот.

19. 11. 2012 година

Резултати од колоквиумот по ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА одржан на  19. 11. 2012 година

Име и презиме

оцена

Шефи Мамути

9 (девет)

Габриела Рајчина

7 (седум)

Јулијана Цветановска

7 (седум)

Дарко Танески

5 (пет)

Зоран Данаиловски

Да се јави (20. 11. 2012 година во 12 часот)

13. 11. 2012 година

Резултати од колоквиумот по ИНДУСТРИСКА ГЕОГРАФИЈА одржан на  13. 11. 2012 година

Име и презиме

Освоени поени

Тоше Столески

30

Глигорије Џилвиџиев

22

Благојче Најдоски

22

Музафера Кофрц

20

Јордан Червенка

19 (да се јави)

Слободан Коцев

18 (да се јави)

Наташа Велјановска

16

Виктор Стоименовски

15

Кристина Копиловиќ

12

Марија Печевска

8

Никола Кузев

3

Моника Тодевска

3

Тимчо Поп Кочев

2

Александар Стојчовски

0

Дејан Здравески

0

Максути Фикрет

да се јави

Садат Реџепи

да се јави

Колоквиумот е положен со освоени најмалку 20 поени од вкупно 40 поени. Оние кои го положиле првиот колоквиум имаат право на полагање  втор колквиум. Студентите кои треба да се јават кај предметниот наставник тоа треба да го направат следниот вторник (20. 11. 2012 година) во 10 часот.

13. 11. 2012 година

Испитите кај проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска од ноемврискиот испитен рок ќе се одржат на 27.11.2012 година со почеток во 10 часот.

29. 10. 2012 година

ДАТУМИ ЗА КОЛОКВИУМ

СОЦИО-ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  31. 10. 2012 година со почеток во 10 часот

ИНДУСТРИСКА ГЕОГРАФИЈА 13. 11. 2012 година со почеток во 8 и 30 часот.

ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА 19. 11. 2012 година со почеток во 10 часот.

БИОЛОШКИ СТРУКТУРИ 20. 11. 2012 година со почеток во 10 часот.

10. 10. 2012 година

Се известуваат вонредните студенти на студии по туризам (I семестар) дека наставата по предметот Бањски туризам се презакажува за 16. 10. 2012 година со почеток во 17 часот.

10. 10. 2012 година

Се известуваат вонредните студенти на студии по географија (VII семестар) дека наставата по предметот Индустриска географија се презакажува за 15.10. 2012 година            со почеток во 17 часот.

9. 10. 2012 година

Утре (среда 10. 10. 2012 година) во 11 часот ќе се посети Музејот на Македонија. Студентите кои сакаат да бидат дел од организираната посета потребно е десетина минути пред 11 часот да бидат пред влезот на музејот.

3. 10. 2012 година

Утре ( 4. 10. 2012 година) во 10 часот ќе се посети Музејот на македонската борба за државност и самостојност. Студентите кои сакаат да бидат дел од организираната посета потребно е десетина минути пред 10 часот да бидат пред влезот на музејот. Цената на билетот изнесува 50 денари.

05. 09. 2012 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО

- СОЦИЈАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Кузмановиќ Часлав 8 (осум)

Стојчевски Игор 6 (шест)

- ДЕМОГЕОГРАФИЈА

Ерхан Фејзоф 10 (десет)

Катерина Стаменова 10 (десет)

Кристина Мишева 9 (девет)

 

Оценките можат да се земат на 10. 09. 2012 година во 10 часот.

 

 

 

 

 

 

 

20. 06. 2012 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО 

- ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА

Ќирил Наков 9 (девет)

- МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Владимир Калиновски 5 (пет)

- СОЦИЈАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Игор Стојчевски 5 (пет)

- ИНДУСТРИСКА ГЕОГРАФИЈА

Александар Николовски 7 (седум)

Роска Николовска 7 (седум)

Александр Долдуров 7 (седум)

Оценките можат да се земат на 25. 06. 2012 година во 13 часот.

 

31. 05. 2012 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА

Елена Стојановска 29 поени

Борче Пановски 29 поени

Антонио Пешевски 21 поен

Моника Велкова 21 поен

ИСПИТ ОД ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА

Ацо Павлоски 8 (осум)

Ќирил Наков 6 (шест)

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО СОЦИЈАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Бојан Чаковски 9 (девет)

ИСПИТ ОД ДЕМОГЕОГРАФИЈА

Димитар Фабијаниќ 9 (девет)

ОЦЕНИТЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗЕМАТ НА 8. 06. 2012 ГОДИНА ВО 10 ЧАСОТ.

22. 05. 2012 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА

Борче Пановски 19 поени

Антонио Пешевски 15 поени

Моника Велкова 10 поени

Елена Стојановска 5 поени

Колоквиумот е положен доколку се освоени минимум 20 поени.

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Билјана Миленковска 38 поени

Маја Спировска 27 поени

Ребека Крстевска 23 поени

 

Колоквиумот е положен доколку се освоени минимум 20 поени.

17. 05. 2012 година

ДАТУМИ ЗА ИСПИТ:                         8. 06. 2012 ГОДИНА

                                                     20. 06. 2012 ГОДИНА

                                                          5. 09. 2012 ГОДИНА

                                                        10. 09. 2012 ГОДИНА

(ВО 10 ЧАСОТ)

3.05.2012 година

ИНФОРМАЦИЈА ЗА  ТЕРЕНСКА НАСТАВА ВО СРБИЈА: ТРГНУВАЊЕ НА 6 МАЈ (НЕДЕЛА) ВО 6 ЧАСОТ НАУТРО ОД ПРЕД ХОТЕЛ ВИП СПРОТИ СКОПСКИ САЕМ. ВЕ МОЛАМ БЕЗ ДОЦНЕЊЕ. АВТОБУСОТ ТРГНУВА ТОЧНО ВО 6 ЧАСОТ.

20. 04. 2012 година

ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА, МИГРАЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СОЦИЈАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЌЕ СЕ ПОЛАГА НА 22. 05. 2012 ГОДИНА СО ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ.

НА БАРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ЗА ДАТУМ  ЗА ИСПИТ ПРЕД ИСПИТНАТА СЕСИЈА Е ОДРЕДЕН 29. 05. 2012 ГОДИНА (ПОЧЕТОК 10 ЧАСОТ)

Резултати од првиот колоквиум по

историска демографија

( 18. 04. 2012 година)

 

Име и презиме

бодови

Елена Стојановска

30,25

Антонио Пешевски

24,5

 

Колоквиумот е положен со минимум освоени 20 бодови од максимум 40.

 

 

Резултати од колоквиум по

социјална географија (18. 04. 2012 година)

 

Име и презиме

оцена

Бојан Чаковски

8 (осум)

Мери Николова

5 (пет)

Ангелчо Карапанов

5 (пет)

Игор Стојчевски

5 (пет)

 

Студентите кои не го положиле првиот колоквиум, немаат право на полагање на втор колоквиум. Истите испитот по социјална географија можат да го полагаат на одредениот датум од испитната сесија.

 

 

Резултати од првиот колоквиум по

миграции на население

 (18. 04. 2012 година)

 

Име и презиме

Бодови

Билјана Миленковска

39

Елена Новковска

22

Александра Димитровска

 

22

 

Маја Спировска

21,5

Стефан Божиновски

20,5

Ребека Крстевска

20


Колоквиумот е положен со освоени минимум 20 бода од вкупно 40 бода.

 

 

Резултати од испитот по Демогеографија (18. 04. 2012 година)

 

Ершан Катал 8 (осум)

           

9. 04. 2012 година

На 18. 04. 2012 година сите студенти од прва година на студии по демографија можат да го преполагаат првиот колоквиум по историска демографија. Испитот започнува во 12 часот.

 

6. 04. 2012 година

МНОГУ ВАЖНО:

Се известуваат сите студенти на студии по демографија (прва и втора година) дека е потребно во понеделник (9. 04. 2012 година) неодложно да дојдат на Факултет во врска со теренската настава во Србија. Постои можност теренската настава наместо од 6 до 8 мај, да биде реализирана од 6 до 9 мај, 2012 година. Трошоците за превоз ќе ги подмири Институтот, а ваши се трошоците за сместување во Белград и Палиќ. Во секој случај очекувам секој од вас викендов да ми пише на biljana.apostolovska@gmail.com и да ги испрати своите податоци: Име и презиме и број на пасош. Во понеделник сите ве очекувам во 10 часот во мојата канцеларија за финален договор.

4. 04. 2012 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ИСТОРИСКА ДЕМОГРАФИЈА (4. 04. 2012 ГОДИНА)

Име и презиме

Освоени бодови

Борче Пановски

24

Моника Велкова

23

Антонио Пешевски

16,5

Тошева Елена

5,5

Стојановска Елена

5

Тестот има максимум 40 бодови, а се положува со освоени минимум 20. Оние кои не го положиле првиот колоквиумот

немаат право на втор колоквиум

 

 

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО АПРИЛСКАТА СЕСИЈА (ЗА АПСОЛВЕНТИ) -  18. 04. 2012 година со почеток во 10 часот.

31. 03. 2012 година

Студентите на студии по етнологија и антропологија кои го избрале предметот Социјална географија, првиот колоквиум може да го полагаат на 04. 04. 2012 година. Испитот започнува во 10 часот.

Поради Велигденските празници, колоквиумот по предметот Миграции на населението, за студентите од втора година на студии по демографија, се поместува за 18. 04. 2012 година во 10 часот.

30. 03. 2012 година

Првиот колоквиум по предметот Миграции на населението за студентите од втора година на студии по демографија ќе се одржи на 16. 04. 2012 година со почеток во 10 часот.

Соопштение за теренската настава во Србија:

По направените договори со колегите од Географскиот факултет во Белград, се договориме теренската настава да биде во периодот 6-8 .05. 2012 година. За подетални информации пишете на biljana.apostolovska@gmail.com

28.03.2012

Се известуваат студентите на студии по Демографија на Институтот за географија дека првиот колоквиум по предметот Историска демографија ќе се одржи на 04.04.2012 година во 10 часот.

Се известуваат студентите на студии по Демографија на Институтот за географија (втора година) дека е потребно да се обратат кај професорот во врска со првиот колоквиум по предметот Миграции на населението.