И З В Е С Т У В А Њ Е

за полагање на испити во зимскиот (јануарски) испитен рок во учебната 2015/2016 година. Испитите ќе се изведат во две декади:

 

 

Просторно планирање

Прва декада 18.01.2016 година (понеделник)  

Втора декада 27.01.2016 година (среда)                          

 

Климатологија

Прва декада 22.01.2016 година (петок)         

Втора декада 26.01.2016 година (вторник)         

 

Клима на Земјата

Прва декада 19.01.2016 година (вторник)  

Втора декада 26.01.2016 година (вторник)           

 

Водните ресурси во функција на туризмот 

Прва декада 19.01.2016 година (вторник)         

Втора декада 26.01.2016 година (вторник)      

 

Рурална географија и Водни ресурси

во договор со професорот                   

 

Лимнологија

Прва декада 19.01.2016 година (вторник)        

Втора декада  27.01.2016 година  (среда)   

 

 

Останатите испити кои ќе се полагаат кај проф. д-р Михаило Зиков ќе се одржат во некои од предложените термини, во договор со професорот.

 

Сите испити се со почеток во 9 часот.

 

 

Проф. д-р Михаило Зиков