Датум

05.04.2012 година

 

Известувања од проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

  

Предмет

Прва

декада

Втора

декада

Географија на население    

       

25.08.2014

10 09. 2014

Географија на населби

 

27.08.2014

12. 09. 2014

Население на Р Македонија

 

25. 08 2014

10. 09. 2014

Географија на население и населби

 

27.08.2014

12. 09. 2014

Основи на демографија

 

25.08.2014

12. 09. 2014

Теренски истражувања

 

27.08.2014

11. 09. 2014

Природно движење на населението

 

 

25.08.2014

10/11. 09. 2014

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Испитите започнуваат во 9.00 часот.

Доколку се поклопувата некои испити,  ќе се утврди дополнителен термин за испит.

 

 

Препорачана литература од странски автори-преводи

1. За предметот теренски истражувања

-Џејмс М.Линдсеј ( 2009):Tехники во антропогеографијата, Издавач ТАБЕРНАКУЛ  ISBN:978-608-210-040-1

-Paul Cloke (2009): Применета хумана географија, Издавач ПРОСВЕТНО ДЕЛО,  ISBN:978-9989-0-0664-7

 

 2.За предметот географија на населби

-Руперт Ходер ( 2009) Развојна географија, Издавач ПРОСВЕТНО ДЕЛО ISBN:978-9989-0-0660-9

Реј Хатчисон
Џероми Креиз2009

-Етнички пејзажи во урбаниот свет. Издавач  ТРИ ,ISBN:978-9989-187-80-3

 

 3. Географија на население

-Paul Cloke (2009): Применета хумана географија, Издавач ПРОСВЕТНО ДЕЛО,  ISBN:978-9989-0-0664-7

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  DEMOGRAFIJA (учебна 2011/2012)

 

 

 

 

 28.03.2012 година