Датум

Известувања од проф. д-р Ристо Мијалов

 

 

 

 

Резултати од испитот по предметот „Природно-географски основи на туризмот“ одржан на 2.6.2015 година

 

Број на индекс

Оценка

15 731

7

15 305

6

15 451

6

 

Резултати од испитот по предметот „Аграрот во функција на туризмот“ одржан на 5.6.2015 година

 

Број на индекс

Оценка

15 299

6

14 124

6

 

 

Резултати од испитот по предметот „Културолошки туризам“ одржан на 5.6.2015 година

 

Број на индекс

Оценка

14 521

6

 

 

Предметен професор

 

    д-р Ристо Мијалов, ред. проф.