МАКЕДОНСКО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО MACEDONIAN GEOGRAPHIC SOCIETY

 


ПОЧЕТНА

HOME PAGE

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ ПОДРАЧЈА
: 12-15. Септември 2013

SCIENTIFIC SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE HILLY- MOUNTAIN AREAS
:
12-15 September 2013
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Општи информации за Друштвото, формирање, историја, активности

 

НОВО: ЗАЧЛЕНИ СЕ ВО МГД! 

BASIC INFORMATIONS
ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА

РЕШЕНИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА МГД ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ ПО ГЕОГРАФИЈА ЗА ОСНОВНИ И ЗА СРЕДНИ УЧИЛИШТА

  

Резултати од натпреварите по географија во скопскиот регион, 1.04.
2017

Резултати од државниот натпревар по географија за 2016 година (Скопје, 6.05.2016)

Резултати од натпреварите по географија во скопскиот регион, 9.04.2016

Резултати од
XXXV државни натпревари по географија за 2015 година

Известување за регионални натпревари по географија во скопскиот регион
(2015)

Резултати од натпреварите по географија во скопскиот регион, 19.04.2015 година.
Резултати од државниот натпревар по географија - Скопје, 2013 година
Резултати од државниот натпревар по географија - Делчево, 2012 година
Резултати од натпреварите по географија во 2012 година

Резултати од државниот натпревар по географија одржан на 13. и 14.05 (мај) 2011 година

Резултати од државниот натпревар по географија одржан на 07. и 08.05 (мај) 2010 година

Резултати од државниот натпревар по географија одржан на 08. и 09.05 (мај) 2009 година


STATE COMPETITIONS IN GEOGRAPHY
СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ
Семинар за наставниците по географија во 2015 година
Семинар за наставниците по географија во 2014 година
Семинар за наставниците по географија во 2013 година

Семинар за наставниците по географија во 2012 година

Семинар за наставниците по географија во 2009 година

Семинар за наставниците по географија во 2008 година

SEMINARS FOR TEACHERS
СИМПОЗИУМИ

Симпозиум по повод 60 години од МГД Географијата и одржливиот развој, Охрид

SYMPOSIUMS
КОНГРЕСИ

ЗБОРНИК ОД 5-ТИ КОНГРЕС НА МГД (pdf верзија)

CONGRESSES
Четврти (IV) Конгрес на Македонското географско друштво

 

СПИСАНИЕ ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ JOURNAL GEOGRAPHICAL REVIEWS
 

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

PHOTO GALLERY

ЛИНКОВИ

LINKS

Финансиски извештај за 2011 година  
Финансиски извештај за 2013 година  
Финансиски извештај за 2014 година  
Финансиски извештај за 2015 година  
Резултати од регионалниот натпревар по географија, Скопски регион, 2013  
СТРАНИЦА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА INSTITUTE OF GEOGRAPHY HOME PAGE

Изработка и ажурирање на страницата: Др. Ивица Милевски, доцент на Институтот за географија при ПМФ-Скопје