УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА: ТОДОРОВА АНИТА

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Тодорова

Анита

Сотир  

06.07.1986

Валандово, Македонија

Јосип Броз Тито-Валандово

Гимназија Гоце Делчев-Валандово

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 

Стручен соработник на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 

Дипломиран професор по географија

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Геоморфологија;

-          Геологија со петрографија;

-          Заштита на животната средина.

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: todorova.anita@yahoo.com

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

B.Sci. Thesis:

Дипломиран професор по географија 20.10.2009 година,

Дипломска работа со наслов ОСНОВНИ ГЕОМОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДЊАНСКАТА ПЛАНИНА (ПАРК ШУМА ВОДНО), Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2009 година стручен соработник.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на вежби

-          Одржување на вежби по предметите: Геоморфологија, Карстологија, Биогеографија, Геологија со петрографија, Географски аспекти за заштита на животната средина, Основи на географија, Географија на населби.

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Објавени трудови

-        Тодорова А. (2010): Земјотресите во Валандово и Валандовско во периодот мај јуни 2009 година. Билтен за Физичка Географија  бр. 7/8, Скопје, стр. 73-80

-        Тодорова А., Љакоска М. (2010): Квалитетот на животната средина во Валандово. Зборник од IV Конгрес на МГД, Дојран, стр. 147- 152

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

 

Уредник на списание

-           Технички уредник на списанието Билтен за Физичка Географија бр. 7/8, 2011.           

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk