УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 
 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА
Датум: 10/19/2014   English
Loading
Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...www.igeografija.mk

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

ИГЕО-ПОРТАЛ

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:  

ЉАКОСКА МАРИЈА

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

 

 

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Љакоска

Марија

Михајло  

18.05.1985

Битола, Македонија

Владимир Полежиновски-Кичево

Гимназија Мирко Милески-Кичево

 

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 

 

Стручен соработник на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

 

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 

 

Дипломиран професор по географија

 

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Просторно планирање;

-          Климатологија;

-          Демографија.

 

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: ljakoska.marija@yahoo.com

 

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

 

 B.Sci. Thesis:

Дипломиран професор по географија 30.10.2007 година,

Дипломска работа со наслов ХИДРОГРАФСКО-ХИДРОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕХЛОВЕЧКА РЕКА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2007 година стручен соработник.

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

 

Одржување на вежби

-          Одржување на вежби по предметите: Просторно планирање, Климатологија, Клима на Земјата, Социоекономска географија на Р.Македонија, Географија на население, Географија на населби, Урбана географија, Рурална географија, Основи на демографија, Историска демографија, Демогеографија, Природно движење на населението.

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

-          Стратешки план за зачувување и обновување на Римскиот аквадукт во Скопје и неговата околина . Конзерваторски центар-Скопје, општините Бутел и Керпош, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје и Католичкиот Универзитет од Левен, Фландрија (2010).

-        Објавени трудови

-        Тодорова А., Љакоска М. (2010): Квалитетот на животната средина во Валандово. Зборник од IV Конгрес на МГД, Дојран, стр. 147- 152

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

-          Учество во телевизиска емисија во која покрај останатото се промовира Институтот за географија (Ѕвон, МТВ 1).

-          Статија за вулканот Катла на Исланд; Весник Нова Македонија; 2010 година

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk