ИЗВЕСТУВАЊА ПО НАСОКИ

ИЗВЕСТУВАЊА ПО НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

 

 

НАСТАВНА НАСОКА

д-р Михаило Зиков

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА

д-р Благоја Маркоски

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

д-р Никола Панов

ДЕМОГРАФИЈА

д-р Драган Колчаковски

ТУРИЗАМ

д-р Ристо Мијалов

ОСТАНАТИ ИЗВЕСТУВАЊА

д-р Мирјанка Маџевиќ

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

д-р Олгица Димитровска

 

д-р Ивица Милевски

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

д-р Билјана Апостоловска-Тошевска

 

д-р Дејан Илиев

 ЕКТС образци                                  Пример за пополнет ЕКТС образец

д-р Свемир Горин

 Наставна, ГИС, Демографија

д-р Милена Талевска

 

д-р Иван Радевски